De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Het CooL programma is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Wat is een GLI? Op de website van het RIVM staat een duidelijke uitleg over de GLI.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft regels gemaakt om leefstijlcoaching in rekening te brengen voor mensen met overgewicht en obesitas. Vanaf 1 januari 2019 wordt de zogenoemde gecombineerde leefstijl interventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl voor de pati?nt.?De voorlopige beleidsregels van de NZA hebben inmiddels een definitieve status gekregen:

Aanleiding

Een belangrijke aanleiding voor dit traject was een succesvol pilot project van zorgverzekeraar CZ en aanbieders van deze zorg binnen deze pilot: de leefstijlcoaches.

  • Voor wie: Gecombineerde Leefstijlinterventie is verzekerde zorg voor pati?nten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. In Nederland komen er potentieel 2.8 miljoen mensen in aanmerking. De huisarts kan deze pati?nten doorverwijzen voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie.
  • Wat: Gecombineerde Leefstijlinterventie is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is een gezondere leefstijl voor de pati?nt. Uitgangspunt is dat de drie onderdelen in een zorgprogramma van 24 maanden worden aangeboden.
  • Door wie: Verschillende aanbieders kunnen deze GLI leveren, bijvoorbeeld de leefstijlcoach of een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten en di?tisten die aantoonbaar voldoen aan het competentieprofiel van de leefstijlcoach.

Uit het Standpunt gecombineerde leefstijlinterventie van Zorginstituut Nederland:

Hoe kan iemand deelnemen aan een GLI?
De huisarts stelt een diagnose aan de hand van de NHG-richtlijn en Zorgstandaard Obesitas en verwijst zo nodig door voor een GLI.? Ook tijdens het aanbieden van de GLI blijft de huisarts betrokken: de zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

In de Zorgstandaard Obesitas zijn de inclusiecriteria tot in detail uitgewerkt: deelnemers vanaf een matig verhoogd gezondheidsrisico kunnen deelnemen. In de tabel?van de Zorgstandaard vind je meer achtergrondinformatie.

Wie mag de GLI leveren, en naar wie kan de huisarts verwijzen?
De competenties die een behandelaar nodig heeft, volgen uit de beschrijving van de effectieve GLI. Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, di?tisten en fysio- en/of oefentherapeuten. Behalve leefstijlcoaches, hebben de overige beroepsgroepen daarvoor wel een aanvullende (bij)scholing op het gebied van leefstijlcoaching gevolgd.

De GLI kan ook in een samenwerkingsverband geleverd worden. De huisarts kan iemand verwijzen naar een samenwerkingsverband van leefstijlcoach, di?tist en/of fysio- of oefentherapeut die gezamenlijk de benodigde competenties hebben om de effectieve GLI te leveren.

De sportclub wordt niet vergoed
De GLI is gericht op het aanzetten en motiveren tot bewegen. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de persoon eigen initiatieven ontwikkelen en zoveel mogelijk aansluiten bij de reguliere sport- en/of beweegmogelijkheden in zijn eigen omgeving. Fitness-abonnement, sportclub of sportkleding maakt namelijk geen deel uit van de vergoeding voor de GLI onder de Zvw.

Hoe zorgen we dat GLI wordt aangeboden door deskundige zorgverleners??? Zorgverzekeraars kunnen kwaliteitseisen opnemen in hun polis. Deze eisen zouden minimaal op het niveau van de competenties van een HBO-leefstijlcoach moeten liggen.

Het Addendum van het Zorginstituut geeft nadere informatie hierover.

Inhoud van het CooL programma tijdens de pilot was/is als volgt

Basisprogramma ? groepssessies. Duur 8 maanden
Sessie 1: Kleine aanpassingen, groot effect
Sessie 2: Kom in beweging
Sessie 3: Lekker eten geeft structuur
Sessie 4: Slapen & ontspanning
Sessie 5: Gezond leven is plannen
Sessie 6: Hoe maak ik mijn acties tot een succes?
Sessie 7: Hoe gezond is jouw weekend?
Sessie 8: Hoe blijf ik in beweging?

Onderhoudsprogramma ? verdieping en aanleren nieuwe vaardigheden. Duur 16 maanden
(motivatiecheck ten tijde van de pilot: minimale deelname van 5 van de 8 groepssessies in het basisprogramma)
Sessie 1: Wat is je doel?
Sessie 2: Beweging, waar zit je kans?
Sessie 3: Voeding
Sessie 4: Je energiehuishouding
Sessie 5: Time management
Sessie 6: Succesvolle verandering
Sessie 7: Informatie overload
Sessie 8: Op eigen voet verder

Beide programma?s bevatten 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken.

De groepsbijeenkomsten duren 90 minuten. Voor de individuele gesprekken geldt dat de in- en outtake 60 minuten duren en de 2 tussenliggende individuele gesprekken elk 45 minuten.

Zoek de verschillen…

Wat zijn nu de verschillen tussen de verschillende GLI’s: ?CooL, de Beweegkuur en SLIMMER?

In deze tabel?vind je de overeenkomsten en verschillen duidelijk op een rijtje.