Blog

CooL Extra’s: best practice

Steeds meer CooL-coaches zoeken de samenwerking met elkaar om extra activiteiten te organiseren aanvullend op het CooL-programma. In regio Noord Limburg draait inmiddels een uitgebreid aanvullend programma met nevenactiviteiten voor CooL-deelnemers, waar alle coaches aan meewerken. Hoe hebben ze dit opgezet en wat zijn hun tips?

Lees meer

Spotlight on Heike van den Heuvel-Janssen

Deze maand staat CooL-coach Heike van den Heuvel-Janssen van Coach Heike uit Haarlem in de spotlight. Naast haar CooL-groepen zet zij zich in voor het realiseren van een officiële coöperatie van leefstijlcoaches uit haar regio. “We zijn straks de eerste coöperatie met enkel leefstijlcoaches.”

Lees meer

Data eerstvolgende startinstructies

De data van de eerstvolgende startinstructies zijn: maandag 26 juni 2023 van 9.00 tot 10.30. donderdag 7 september 2023 van 9.00 tot 10.30. dinsdag 31 oktober 2023 van 9.00 tot 10.30. maandag 4 december 2023 van 9.00 tot 10.30. De startinstructie...

Lees meer

Spotlight on Laurie Roest

Deze maand staat CooL-coach, leefstijl- en sportcoach Laurie Roest van Sport- en gezondheidscentrum De Vennen in de spotlight. Naast CooL-groepen werkt zij ook mee aan de pilot Fitness Loont, van NL Actief, waarbij mensen met een kleine beurs gratis kunnen sporten.

Lees meer

Online CooL-programma bij MiGuide

Na de pandemie wordt het CooL-programma weer uitsluitend op locatie aangeboden, behalve bij MiGuide. Zij bieden, in combinatie met hun ondersteunde digitale middelen, CooL volledig online aan en zijn in afwachting van de officiële goedkeuring van het RIVM. “Onze resultaten laten zien dat wij het goed doen.”

Lees meer

Pilot met aangepaste GLI CooL op Maat

Sinds eind vorig jaar is de pilot van de aangepaste versie van het CooL-programma, CooL op Maat, gestart, in samenwerking met CZ en zorggroep Meditta. Bij de pilot volgen deelnemers het CooL-programma individueel omdat ze niet goed mee kunnen draaien in een groep. Er is ruimte om 100 deelnemers te includeren en de pilot duurt twee jaar. Wat houdt CooL op Maat in en wat kunnen CooL-coaches verwachten van deze nieuwe variant van de GLI?

Lees meer

Het open karakter van CooL uitgelegd

Het CooL-programma is een open interventie. Dat betekent dat er geen vastomlijnd protocol is dat gevolgd moet worden. Waarom is deze keuze gemaakt, wat betekent dit voor de CooL-coach en wat levert het de deelnemers op? Stef Kremers, Hoogleraar Health Promotion aan de Maastricht University, legt het uit.

Lees meer

Tips rondom het voorkomen van uitval

Het gebeurt soms dat deelnemers vroegtijdig uitvallen tijdens het CooL-programma. Het liefst wil je te veel vroegtijdige uitval voorkomen. Soms is het overmacht, door een verhuizing of een verandering in iemands gezondheid. Ook komt het voor dat een deelnemer toch niet zo gemotiveerd is als je dacht, dat iemand andere verwachtingen heeft van het CooL-programma of dat een deelnemer het resultaat vindt tegenvallen. Hoe kun je vroegtijdige uitval verminderen? Expertisecentrum Leefstijlinterventies geeft een aantal tips.

Lees meer

Spotlight on Eva van de Sande

Deze maand staat CooL-coach Eva van de Sande, werkzaam bij Fysioptherapie Achtse Barrier, in de spotlight. Naast haar werk als CooL-coach deed ze voor haar master Healthy Ageing Professional een onderzoek naar vroegtijdige uitval binnen het CooL-programma. Haar onderzoek resulteerde in een praatplaat voor huisartsen, praktijkondersteuners en leefstijlcoaches.

Lees meer

Fitness Loont brengt mensen met smalle beurs in beweging

Het project ‘Fitness Loont’ is van start gegaan. De eerste groepen mensen met een smalle beurs zijn begonnen met hun leefstijlprogramma. Uitgangspunt is om in totaal 750 mensen uit deze doelgroep gedurende een jaar te begeleiden naar een duurzaam gezonde(re) leefstijl en de financiële drempel voor hen weg te halen. De fitnessclubs kunnen laten zien dat fitness bijdraagt aan een gezonde(re) leefstijl. Het project wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Het doel van het project is om sport voor iedereen toegankelijk te maken en CooL-coaches werken daar ook aan mee. Anne Marie van Duivenboden van NL Actief geeft uitleg.

Lees meer

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: