FAQ Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Declaratieproces rondom CooL

In principe moet een zorggroep met alle verzekeraars afzonderlijk een inkoopcontract afsluiten. Het is nog niet duidelijk of de?zorgverzekeraars onderling een volgbeleid hanteren.?Dat zou betekenen?dat de preferente zorgverzekeraar inkoopvoorwaarden hanteert, die gevolgd worden door de overige zorgverzekeraars in die regio. Op dit moment adviseren wij om je vooral te verdiepen in het inkoopbeleid en de polisvoorwaarden van de preferente zorgverzekeraar in jouw regio. Voor meer informatie over het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar in jouw regio kijk hier

CZ, de initiatiefnemer van de pilot, heeft vastgelegd dat contractering?in principe?via zorggroepen loopt (samenwerkingsverband van eerstelijnszorg per regio). De meeste andere verzekeraars volgen dit beleid. Dit betekent dat de zorggroep en zorgverzekeraar het contract aangaan en dat jij als geregistreerd leefstijlcoach, als onderaannemer een contract krijgt met de zorggroep. Je declareert dan niet als zelfstandig leefstijlcoach maar via de zorggroep.

Mochten er niet voldoende zorggroepen de GLI contracteren dan ontstaan er mogelijk ‘witte vlekken’ in Nederland waar geen zorgaanbod geregeld is. In dat geval overwegen diverse verzekeraars om ook op individuele basis?leefstijlcoaches te contracteren.

In principe zijn de tarieven die door de NZa zijn afgesproken bedoeld om de werkzaamheden van de uitvoerders te vergoeden. Als er door een zorggroep echter bepaalde werkzaamheden uit handen worden genomen (die jij als uitvoerder vervolgens niet meer hoeft te doen) dan kan het interessant zijn om daar een vergoeding over af te spreken met je zorggroep. Wat betreft de werkzaamheden kan je bijvoorbeeld denken aan:

 • Het inrichten van een account voor communicatie met verwijzers en registraties
 • Het afhandelen van declaraties
 • De verantwoording en afspraken maken met zorgverzekeraars
 • De opzet van een netwerk in de regio/ contact leggen met gemeentes
 • Communicatie met praktijken
 • Gezamenlijk opzetten van logistiek/ verwijzen
 • Het regelen van de ruimtes
 • Het bellen van de deelnemers en het inplannen van de intakegesprekken ?

De NZa heeft een ?gemene deler? genomen voor de declaratie van de GLI en daarin niet alleen naar CooL maar ook naar andere GLI?s gekeken. De NZa heeft daarop gekozen om te werken met twee tarieven die grofweg overeenkomen met de intensiteit van de uitgevoerde prestaties: een hoger tarief in het intensieve eerste (basis) deel en een lager tarief in het tweede (onderhouden) deel.

Het uitgangspunt is dat een deelnemer het hele programma doorloopt: zowel basis- als onderhoudsprogramma. Daarmee maakt het dan ook niet uit dat de declaratie in kwartalen niet precies gelijk loopt met CooL.

Mocht een deelnemer onverhoopt toch afhaken na het basisprogramma, dan kan het voor jou als uitvoerder ongunstig uitpakken als je precies binnen de termijn van 8 maanden bent gebleven. Overigens is het niet belangrijk om heel precies op de 8 maanden aan te sturen. We kijken daarin niet op een week (of een maand) maar het is w?l de bedoeling dat in het onderhoudsdeel meer tijd tussen de sessies is ingepland dan in het basisdeel.

Een mogelijke oplossing om toch een 4e kwartaal te kunnen declareren met een deelnemer die afhaakt na het basisprogramma, zou je het eindgesprek – uiteraard in overleg met de deelnemer – wat later kunnen inplannen zodat dit net in het laatste kwartaal valt.

Een preferente zorgverzekeraar is die zorgverzekeraar met het grootste marktaandeel in een specifieke regio. Kijk voor de preferente zorgverzekeraar in jouw regio hier.

Het tarief dat is vastgesteld bedraagt ? 807,67 per deelnemer voor een volledig behandeltraject van 2 jaar.

Let wel: de gestelde bedragen zijn maximale tarieven. Dit betekent dat de zorggroep?over dit tarief moet?onderhandelen met de zorgverzekeraar en?dat je?in de praktijk dus ook met een lager tarief geconfronteerd kan worden.?In dit rekenvoorbeeld (GLI-CooL-Rekenvoorbeeld) wordt gerekend met het maximale tarief, het wordt dan meteen duidelijk tegen welke uurprijs je werkt. Op het moment dat lagere tarieven worden afgesproken heeft dat uiteraard consequenties voor die uurprijs.

Verder is het relevant te weten dat de GLI valt onder verzekerde zorg wat betekent dat?je als zorgverlener geen toeslag bovenop dit tarief mag doorbelasten aan je deelnemers.

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Onderaan op de pagina?over de GLI?vind je een overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen CooL, de Beweegkuur en SLIMMER.

Je mag in principe alle GLI’s uitvoeren. Maar… alleen GLI?s die minimaal met ‘eerste tekenen van effectiviteit’ zijn opgenomen in de database van het Loket Gezond Leven van het RIVM worden vanaf 1 januari vergoed door de zorgverzekeraar. Op dit moment staat naast het CooL programma ook Beweegkuur en SLIMMER als GLI in deze database.

Informatie voor deelnemers

De aanmelding voor het CooL-programma loopt via je eigen huisarts of praktijkondersteuner. De huisarts kan je doorverwijzen naar een gekwalificeerde uitvoerder van het CooL-programma. Je kan hier controleren of er een CooL aanbieder in jouw buurt actief is. 

Let op: de CooL licenties zijn pas net beschikbaar voor het komende kalenderjaar en het aantal gekwalificeerde uitvoerders groeit nog sterk. Houdt deze site dan ook regelmatig in de gaten om te checken wie in jouw regio het CooL programma mag uitvoeren.

In dat geval kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar om aan te geven dat je graag aan het CooL-programma wilt deelnemen. In overleg met jouw zorgverzekeraar kan je dan naar een passende oplossing zoeken die het beste bij jouw wensen aansluit. Dit kan zijn: het volgen van het CooL-progamma in een aangrenzende regio of het volgen van een alternatief leefstijlprogramma dat wel in jouw regio wordt aangeboden en ook wordt vergoed.

Je kunt tijdens het CooL traject uiteraard wisselen van zorgverzekeraar. Let wel even goed op of de nieuwe zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de leefstijlcoach die CooL in jouw regio uitvoert. Is dat niet het geval, dan kan het zijn dat de zorgverzekeraar slechts een deel van de vergoeding voor deelname aan jou uitkeert.

Licentie CooL

Afgelopen jaar hebben meer dan 250 leefstijlcoaches en di?tisten/oefentherapeuten/fysiotherapeuten met aantekening leefstijlcoach de Startinstructie van CooL gevolgd. Veel uitvoerders wachten echter nog met de aanschaf van een CooL licentie tot ze duidelijkheid hebben m.b.t. de contractering. Dat maakt dat er nu nog relatief weinig coaches zichtbaar en vindbaar zijn op onze website. Het aantal licentiehouders groeit nog steeds wekelijks. Ons advies is dan ook om de website in de gaten te houden en regelmatig te checken op nieuwe aanbieders.

Categorie: Licentie CooL

Nee, dat is niet mogelijk. De licentie is gekoppeld aan een individuele leefstijlcoach die door het aanschaffen van de licentie aantoonbaar gekwalificeerd is om het programma uit te voeren en te declareren. Dat betekent dat deze leefstijlcoach de juiste vooropleiding heeft gevolgd, lid is van de beroepsvereniging, een startinstructie heeft gevolgd, deelneemt aan verplichte intervisie, een back-up leefstijlcoach heeft aangewezen, een resultaatmeting bijhoudt, het programma doorontwikkelt en zich confirmeert aan de randvoorwaarden en einddoelstellingen van het programma. Alleen leefstijlcoaches met een licentie worden zichtbaar gemaakt op de website en kunnen de GLI declareren bij de zorgverzekeraar.

Categorie: Licentie CooL

De licentie staat op naam van de uitvoerder dus als?projectleider hoef je?geen licentie aan te schaffen. Het kan wel de moeite waard zijn om een startinstructie te volgen om kennis te nemen van de randvoorwaarden en einddoelstellingen van het CooL-programma.

De uitvoerders die als leefstijlcoach fungeren in het CooL-programma dienen wel allemaal een startinstructie te volgen en een licentie aan te schaffen.

Categorie: Licentie CooL

Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is BTW-plichtig, daarom rekenen wij ook BTW over de diensten die wij leveren aan onze licentiehouders. De BTW die je aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies afdraagt, kun je als voorbelasting opvoeren bij je BTW-opgave.

Categorie: Licentie CooL

Om het CooL-programma aan te kunnen bieden als zelfstandig leefstijlcoach, moet je lid zijn van de BLCN. Informatie over kwalificeren bij de BLCN vind je op de website van de BLCN (www.blcn.nl).

Om het CooL-programma aan te kunnen bieden als di?tist, fysiotherapeut of oefentherapeut? moet je de aantekening leefstijlcoaching halen via je eigen beroepsvereniging. Voor het behalen van de aantekening bij je eigen beroepsvereniging, verwijzen we je naar respectievelijk de NVD, KNGF of VvOCM. ?De KNGF heeft een aparte webpagina voor de GLI en benodigde bijscholing opgezet. Zie hier voor meer informatie.

Het is ook mogelijk als di?tist of fysiotherapeut om een verkorte opleiding tot leefstijlcoach te volgen waarmee je voldoet aan de kwalificaties van de BLCN. Op dit moment kun je een dergelijke verkorte opleiding bij de Academie voor Leefstijl & Gezondheid volgen.

Categorie: Licentie CooL

Voordat je met het CooL programma kan gaan werken moet je eenmalig de verplichte startinstructie volgen. De kosten hieraan verbonden zijn 250,- (exclusief BTW).

Daarnaast betaal je jaarlijks licentiekosten voor onderhoud en borging van het programma. De kosten hiervoor hangen voor het eerste jaar af van het instapmoment in het jaar (alle bedragen exclusief BTW):

 • instap in jan:?250,-
 • instap in apr: 200,-
 • instap in jul: 150,-
 • instap in okt: 100,-

Verder heb je ook onkosten tijdens de looptijd van het programma o.a. bestaande uit: materiaalkosten, de huur van een groepsruimte (voor 2x 8 groepssessies) en de huur van een individuele gespreksruimte (per deelnemer 2×4 gesprekken). ?In het handboek van het CooL programma, kun je deze gegevens terugvinden. Dit handboek zal tijdens de startinstructie worden gedeeld.

 

Op zoek naar info rondom CooL

We krijgen veel verzoeken om uitleg te geven over de GLI in z’n algemeenheid en over de CooL interventie in het bijzonder. Die bijdrage leveren we graag! Voor een dergelijk verzoek investeren wij een aantal uren en maken we bovendien (reis)kosten. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies genereert enkel inkomsten uit de vergoedingen die leefstijlcoaches betalen voor het volgen van de startinstructie en de aanschaf van de CooL licentie en we vinden het niet juist om deze kosten te verhalen op onze uitvoerders. We vragen daarom dan?ook een vergoeding voor dergelijke verzoeken. Voor een sessie tot 2 uur vragen wij een tarief van ??400,- (excl. reiskosten). Voor een sessie van meer dan 2 uur, vragen wij een tarief van??600,- (excl. reiskosten). Mocht je ons willen boeken voor een sessie: laat het ons dan weten via info@leefstijlinterventies.nl

 

Voordat je met het CooL programma kan gaan werken moet je eenmalig de verplichte startinstructie volgen. De kosten hieraan verbonden zijn 250,- (exclusief BTW).

Daarnaast betaal je jaarlijks licentiekosten voor onderhoud en borging van het programma. De kosten hiervoor hangen voor het eerste jaar af van het instapmoment in het jaar (alle bedragen exclusief BTW):

 • instap in jan:?250,-
 • instap in apr: 200,-
 • instap in jul: 150,-
 • instap in okt: 100,-

Verder heb je ook onkosten tijdens de looptijd van het programma o.a. bestaande uit: materiaalkosten, de huur van een groepsruimte (voor 2x 8 groepssessies) en de huur van een individuele gespreksruimte (per deelnemer 2×4 gesprekken). ?In het handboek van het CooL programma, kun je deze gegevens terugvinden. Dit handboek zal tijdens de startinstructie worden gedeeld.

 

Randvoorwaarden

Er gelden diverse verplichtingen en randvoorwaarden om het CooL programma te kunnen uitvoeren. Enerzijds zijn er verplichtingen naar de zorggroep (of andere organisatie) waar je het Cool programma voor uitvoert, daarnaast gelden er wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de privacywet/AVG). De zorgverzekeraars stellen eisen aan de uitvoering van het programma en tot slot stelt het Expertisecentrum Leefstijlinterventies ook eisen aan de uitvoering. De verplichtingen vanuit de zorgverzekeraars en het Expertisecentrum komen expliciet aan bod tijdens de startinstructie. De verplichtingen vanuit de zorggroep zul je als uitvoerend leefstijlcoach zelf moeten afstemmen en oppakken. De wettelijke verplichtingen rondom de uitvoering van CooL zullen we kort aanstippen in de startinstructie maar vallen onder je eigen verantwoordelijkheid als (zorg)ondernemer.

Categorie: Randvoorwaarden

Resultaatmeting

Het nieuwe formulier voor de resultaatmeting kun je gebruiken voor zowel de intake als de resultaatmeting. Op drie verschillende momenten in de tijd dien je de resultaten van je deelnemer vast te leggen:

 • Bij de intake
 • Na het basisprogramma
 • Na einde van het traject of bij tussentijdse uitval

Je maakt voor elke deelnemer een kopie van het bestand en registreert alle gegevens van je deelnemer in ??n en hetzelfde bestand. Let erop dat je telkens de resultaatmeting van het besloten gedeelte van de website haalt: daarmee heb je altijd de laatste versie van het bestand. Je bewaart alle gegevens van je deelnemer lokaal in lijn met de privacy wetgeving.

Nadat je deelnemer het basisprogramma heeft doorlopen, stuur je een anoniem uittreksel van de resultaatmeting aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Hoe je dat moet doen, staat vermeld op het tabblad ?VERZENDEN?. Na het doorlopen van het complete programma ?f als je deelnemer tussentijds uitvalt, stuur je nogmaals op dezelfde wijze het geanonimiseerde bestand aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

Categorie: Resultaatmeting

OPZET

 • De resultaatmeting voor het Expertisecentrum is losgetrokken van de resultaatmeting voor het RIVM, vooruitlopend op de verplichting om de RIVM data separaat aan te leveren. De verplichte RIVM vragen vind je dan ook op tabblad ?RIVM?. Let op: dit tabblad dien je ook op de drie vastgestelde meetmomenten (intake, na basis, na einde) in te vullen.
 • Het tabblad met uitleg (protocol) is verdwenen: in plaats daarvan kun je uitleg vinden bij de onderdelen in de resultaatmeting zelf.
 • Het tabblad einde traject is samengevoegd met het tabblad uitval: de laatste meting van je client zal namelijk ofwel op het einde van het traject ofwel eerder bij uitval plaats vinden.
 • Er is een nieuw tabblad ?VERZENDEN? bijgekomen: na elke meetmoment dien je de data naar het Expertisecentrum te verzenden. Op dit tabblad vind je uitleg hoe dat moet gebeuren.

INHOUD

 • In de vraagstelling en het aantal vragen zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd; vooral in woordkeuze en toelichting op de vragen.
 • De nummering van de vragen is gewijzigd.
 • De schaalvragen zijn gewijzigd naar een drop-down invul veld: hier dien je nu het gewenste antwoord te selecteren (ipv aan te kruisen)

BEVEILIGING

 • De excelfile is beveiligd. Dat wil zeggen dat je alleen de vrij gegeven velden kunt invullen en verder niets kunt wijzigen in het document.
 • De reden hierachter is dat er op de achtergrond een ?output-file? gevuld wordt met anonieme data die na afloop van het meetmoment naar het Expertisecentrum dient te worden gestuurd. Zodra er iets in de inhoud of volgorde gewijzigd wordt, heeft dat consequenties voor deze ?output-file? vandaar dat we ervoor gekozen hebben om alle werkbladen te beveiligen.

Een detailoverzicht van alle wijzigingen t.o.v. de vorige versie van de resultaatmeting vind je op het besloten gedeelte van onze website (toegankelijk voor licentiehouders).

Categorie: Resultaatmeting

De resultaatmeting is een combinatie van de intake ?n tegelijk een nulmeting voor het vastleggen van de resultaten. In de excelfile vind je dan ook

 • Een deel verplichte vragen t.b.v. de resultaatmeting; deze vragen zijn beveiligd en kun je niet aanklikken of wijzigen. Wel kun je het antwoord ingeven. De reden van deze beveiliging is dat er op de achtergrond een outputfile met de resultaten wordt gevuld. Deze outputfile dien je op twee momenten in het traject naar het Expertisecentrum Leefstijlinterventies op te sturen. De eerste keer is na het doorlopen van het basisprogramma en de 2e en tevens laatste keer is bij be?indiging van het traject (ofwel aan het einde van het traject ofwel bij tussentijdse uitval).
 • Een deel optionele vragen t.b.v. je eigen intake met de deelnemer; deze vragen kun je naar behoeven aanpassen zodat ze passen bij jou als leefstijlcoach en bij je deelnemer.
Categorie: Resultaatmeting

Bij voorkeur de gegevens van de metingen overnemen in het nieuwe formulier en alle vervolgmetingen ook in het nieuwe formulier registreren.

Een alternatieve oplossing is om de vervolgmetingen in het nieuwe formulier te registreren en het oude formulier mee te sturen. Let dan wel even op de stappen die je moet doorlopen om het eerste formulier te anonimiseren. Een belangrijk nadeel van deze optie is dat je niet het overzicht houdt over de resultaten van je deelnemer.

Categorie: Resultaatmeting

De oude resultaatmeting willen we graag van je ontvangen. Wij zullen zorgen dat de data op de juiste wijze in ons bestand terecht komt. We willen je vragen om de oude bestanden op te sturen n? het einde van het traject (of bij uitval). Om deze oude resultaatmetingen per email op te kunnen sturen, dien je te zorgen dat deze geanonimiseerd zijn. 

JE OUDE BESTAND ANONIMISEREN

Hiertoe moet je de volgende stappen doorlopen:

 1. Ga naar het tabblad ?ALGEMEEN? en haal alle gegevens weg maar de resultaatmeting te herleiden is naar je deelnemer. Het gaat dan specifiek om:
  1. Voornaam en achternaam
  1. Geboortedatum (geboortejaar wel laten staan)
  1. Adres, volledige postcode en plaats ((4-cijferige postcode graag wel laten staan)
  1. Contactgegevens: emailadres, telefoonnummer.
 2. Sla het bestand lokaal op.
 3. Stuur het bestand naar info@leefstijlinterventies.nl onder vermelding van ?CooL Resultaten oude stijl?

Een alternatief is dat je een geprinte versie van de resultaatmeting per post aan ons verstuurd. In dat geval zul je de resultaatmeting van deze deelnemer ook moeten anonimiseren. Dat doe je door met een dikke zwarte viltstift de persoonlijke gegevens van de deelnemers onleesbaar te maken. Het gaat dan wederom om dezelfde gegevens als hierboven vermeld:

 1. Voornaam en achternaam
  1. Geboortedatum (geboortejaar wel laten staan)
  1. Adres, volledige postcode en plaats ((4-cijferige postcode graag wel laten staan)
  1. Contactgegevens: emailadres, telefoonnummer.

Voor de nieuwe resultaatmeting hoef je deze stappen niet te doorlopen: het anonieme bestand wordt gegenereerd als je op de knop ?BESTAND GENEREREN? klikt op het tabblad ?VERZENDEN?.

Categorie: Resultaatmeting

Aan de hand van de resultaatmeting moeten we de effectiviteit van het CooL programma aantonen, oftewel: er moet een verandering meetbaar/zichtbaar zijn bij de deelnemers als gevolg van hun deelname aan de CooL interventie. Deze effecten moeten op een wetenschappelijke manier onderbouwd zijn. Dit betekent dan ook dat we zoveel mogelijk van gevalideerde vragenlijsten gebruik moeten maken.

Er is een belangrijk verschil tussen de verplichte resultaatmetingsvragen (de rood-omrande velden) en de optionele intake-vragen. De intake-vragen zijn zuiver bedoeld ter aanvulling voor de leefstijlcoach. Deze vragen worden NIET meegenomen in de resultaatmeting en kun je dan ook weglaten of aanpassen.

Categorie: Resultaatmeting

Het spinnenweb van Positieve Gezondheid is geen resultaatmeting maar een gespreksmodel. Het model is geen wetenschappelijk gevalideerde tool waarmee je over de langere termijn de effecten van de interventie kunt meten. Bovendien gaat het spinnenweb om een aantal aspecten onvoldoende in de diepte om een verandering in deze effecten te meten. Het spinnenweb heeft zeker toegevoegde waarde als gespreksmodel: het geeft een mooie holistische kijk op je deelnemer. Het staat je dan ook vrij om als leefstijlcoach/CooL-uitvoerder dit model te gebruiken in je coachingsgesprekken met je deelnemers.

Categorie: Resultaatmeting

Alle vragen over de resultaatmeting kun je stellen via info@leefstijlinterventies.nl. De vragen worden dan naar de juiste persoon gerouteerd en je ontvangt zo snel als mogelijk een antwoord op je vraag.

Categorie: Resultaatmeting

Alle suggesties voor het aanpassen van de resultaatmeting kun je sturen naar info@leefstijlinterventies.nl

Categorie: Resultaatmeting

Startinstructie

Er gelden diverse verplichtingen en randvoorwaarden om het CooL programma te kunnen uitvoeren, deze komen expliciet aan bod tijdens de startinstructie. Projectleiders kunnen inschrijven voor een startinstructie om kennis te nemen van de randvoorwaarden en einddoelstellingen van het CooL programma.

Mocht je willen onderzoeken in hoeverre jullie leefstijlprogramma voldoet aan de CooL programma-eisen dan vind je op??deze?pagina meer informatie over onze interventie-adviestrajecten.

Categorie: Startinstructie

Zie onze informatie pagina over de voorwaarden waaronder je deel kunt nemen aan de startinstructie. Daarnaast kun je hier informatie vinden hoe je je hiervoor kunt aanmelden: ?https://leefstijlinterventies.nl/startinstructie/

Categorie: Startinstructie

Ja dat kan. Daarbij blijft onverminderd gelden dat elke deelnemer aan de startinstructie dit op individuele titel doet. Dit betekent dan ook dat elke deelnemer zelf zal moeten inschrijven en betalen (al dan niet vergoed door opdrachtgever of werkgever).?Voor een startinstructie op locatie geldt daarbij:

 • ?dat we uitgaan van minimaal 10 aanmeldingen.
 • dat we hiervoor een standaard vergoeding van Eur 400,00 per startinstructie vragen (excl. reiskosten, locatiekosten en BTW)
 • dat we vanaf een aantal van 15 ?deelnemers voor deze startinstructie een korting geven van Eur 150,00 op dit bedrag.

Mocht het lastig zijn om tot 10 deelnemers te komen dan kunnen wij extra instroom faciliteren door een aantal inschrijvingsplekken beschikbaar te stellen door open inschrijving via onze website. 

Categorie: Startinstructie

Nee, dat is niet mogelijk. Een wezenlijk kenmerk van het CooL-programma is dat de interventie door ??n persoon uitgevoerd wordt: de leefstijlcoach. Daarnaast kent het programma een open karakter waarbij de inhoud van het programma niet in detail wordt voorgeschreven, de leefstijlcoach heeft daarbij de flexibiliteit om bij de uitvoering die inhoud en werkvormen te kiezen die het best aansluiten bij de betreffende doelgroep.  Omwille van het feit dat de uitvoering bij ??n uitvoerder ligt en de interventie een open karakter kent is het van groot belang dat iedere individuele uitvoerder tijdens de startinstructie ge?nformeerd wordt over randvoorwaarden van het programma en te behalen einddoelstellingen. Op het moment dat een individuele coach 1x de startinstructie heeft gevolgd kan hij vervolgens voor meerdere zorggroepen met de CooL-interventie aan de slag.

Categorie: Startinstructie
De CooL interventie is bewust ontwikkeld en ingediend bij het RIVM als open interventie. Dit geeft de uitvoerend leefstijlcoach ?namelijk de ruimte om het programma (deels) aan te passen naar de omstandigheden en kenmerken van de groep. ?Om het open karakter te kunnen behouden betekent dit dat het ?CooL-programma niet kant en klaar  kan worden overgedragen. Een van de belangrijke elementen van CooL is de doorontwikkeling van de interventie die gefaciliteerd wordt door het delen van Best Practices via bijvoorbeeld de Nieuwsbrief en de intervisie. Om de kwaliteit van de CooL-interventie te borgen ?zijn er enerzijds einddoelstellingen aan het programma gekoppeld (wat moet een deelnemer kunnen en weten na het doorlopen van CooL) en anderzijds zijn de kwalificaties van de uitvoerders nauwkeurig omschreven. ?Deze kwalificaties veronderstellen dat de uitvoerders in staat ?zijn om een dergelijk programma te vullen met de richtlijnen en einddoelstellingen zoals vastgelegd in het CooL-handboek.
Voor leefstijlcoaches die graag gebruik maken van ondersteuning bij en/of het gemak van een basis-programma wordt de CooL ?onderwijsmodule (Training) aangeboden via de Academie voor Leefstijl en Gezondheid (www.avleg.nl). Tijdens deze training wordt het materiaal -zoals dit in de pilot van CooL is gebruikt- vrijgegeven met daarbij een uitgebreide toelichting en praktische oefening in het ontwikkelen van eigen variaties op het programma, binnen de gestelde randvoorwaarden.
Categorie: Startinstructie

Iedereen die na 1 januari 2019 het CooL programma gaat uitvoeren, moet een Startinstructie volgen. Ook de leefstijlcoaches die al voor die datum in de pilotfase van CooL actief zijn geweest. Deze Startinstructie is verplicht om de kwaliteit van CooL ?te borgen en zeker te stellen dat alle uitvoerders aan de verplichte vereisten (gesteld door de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit) voldoen.

Categorie: Startinstructie

De Startinstructie Cool is verplicht voor alle uitvoerders van de interventie. Het is een informatieve sessie van een dagdeel waarbij de voorwaarden en verplichtingen t.a.v. de uitvoering van de interventie worden toegelicht. Deze instructie wordt gegeven door de eigenaar van het CooL-programma: het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

De onderwijsmodule CooL is optioneel voor iedereen die ge?nteresseerd is. Het is een interactieve workshop van twee dagen waarbij de trainer alle ins & outs rondom de ervaringen uit de pilot en de inhoudelijke invulling van het programma deelt. Deze training wordt aangeboden door de Academie voor Leefstijl en Gezondheid.

Categorie: Startinstructie

Zorgverzekeraars

Bij vragen over de contractering kun je het beste contact opnemen met je zorggroep dan wel met de preferente zorgverzekeraar in jouw regio (de zorgverzekeraar met het grootste marktaandeel). Daarnaast kun je terecht bij je beroepsvereniging: de BLCN voor leefstijlcoaches, de NVD voor di?tisten, KNGF voor fysiotherapeuten.

Categorie: Zorgverzekeraars
Bij tussentijdse wijziging in zorgverzekeraar declareert de verzekerde voor het betreffende kwartaal bij de nieuwe verzekeraar tegen het met die verzekeraar overeengekomen tarief en onder die voorwaarden.
Let op: Als die nieuwe verzekeraar geen contract heeft gesloten met de aanbieder (en verzekerde heeft een naturapolis) dan geldt dus een vergoeding conform de afspraken m.b.t. ongecontracteerde zorg. Het is aan de verzekerde om goed op te letten wanneer hij overstapt, welke zorgaanbieders door de nieuwe verzekeraar zijn gecontracteerd.
 
Categorie: Zorgverzekeraars

Een overzicht van alle zorgverzekeraars en hun onderliggende labels kun je vinden op deze site. Wil je weten welke zorgverzekeraar prefent is in jouw regio dan vind je het antwoord bij deze FAQ.

Categorie: Zorgverzekeraars