FAQ Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Declaratieproces rondom CooL

In principe moet een zorggroep met alle verzekeraars afzonderlijk een inkoopcontract afsluiten. Het is nog niet duidelijk of de?zorgverzekeraars onderling een volgbeleid hanteren.?Dat zou betekenen?dat de preferente zorgverzekeraar inkoopvoorwaarden hanteert, die gevolgd worden door de overige zorgverzekeraars in die regio. Op dit moment adviseren wij om je vooral te verdiepen in het inkoopbeleid en de polisvoorwaarden van de preferente zorgverzekeraar in jouw regio. Voor meer informatie over het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar in jouw regio kijk hier

CZ, de initiatiefnemer van de pilot, heeft vastgelegd dat contractering?in principe?via zorggroepen loopt (samenwerkingsverband van eerstelijnszorg per regio). De meeste andere verzekeraars volgen dit beleid. Dit betekent dat de zorggroep en zorgverzekeraar het contract aangaan en dat jij als geregistreerd leefstijlcoach, als onderaannemer een contract krijgt met de zorggroep. Je declareert dan niet als zelfstandig leefstijlcoach maar via de zorggroep.

Mochten er niet voldoende zorggroepen de GLI contracteren dan ontstaan er mogelijk ‘witte vlekken’ in Nederland waar geen zorgaanbod geregeld is. In dat geval overwegen diverse verzekeraars om ook op individuele basis?leefstijlcoaches te contracteren.

In principe zijn de tarieven die door de NZa zijn afgesproken bedoeld om de werkzaamheden van de uitvoerders te vergoeden. Als er door een zorggroep echter bepaalde werkzaamheden uit handen worden genomen (die jij als uitvoerder vervolgens niet meer hoeft te doen) dan kan het interessant zijn om daar een vergoeding over af te spreken met je zorggroep. Wat betreft de werkzaamheden kan je bijvoorbeeld denken aan:

  • Het inrichten van een account voor communicatie met verwijzers en registraties
  • Het afhandelen van declaraties
  • De verantwoording en afspraken maken met zorgverzekeraars
  • De opzet van een netwerk in de regio/ contact leggen met gemeentes
  • Communicatie met praktijken
  • Gezamenlijk opzetten van logistiek/ verwijzen
  • Het regelen van de ruimtes
  • Het bellen van de deelnemers en het inplannen van de intakegesprekken ?

De NZa heeft een ?gemene deler? genomen voor de declaratie van de GLI en daarin niet alleen naar CooL maar ook naar andere GLI?s gekeken. De NZa heeft daarop gekozen om te werken met twee tarieven die grofweg overeenkomen met de intensiteit van de uitgevoerde prestaties: een hoger tarief in het intensieve eerste (basis) deel en een lager tarief in het tweede (onderhouden) deel.

Het uitgangspunt is dat een deelnemer het hele programma doorloopt: zowel basis- als onderhoudsprogramma. Daarmee maakt het dan ook niet uit dat de declaratie in kwartalen niet precies gelijk loopt met CooL.

Mocht een deelnemer onverhoopt toch afhaken na het basisprogramma, dan kan het voor jou als uitvoerder ongunstig uitpakken als je precies binnen de termijn van 8 maanden bent gebleven. Overigens is het niet belangrijk om heel precies op de 8 maanden aan te sturen. We kijken daarin niet op een week (of een maand) maar het is w?l de bedoeling dat in het onderhoudsdeel meer tijd tussen de sessies is ingepland dan in het basisdeel.

Een mogelijke oplossing om toch een 4e kwartaal te kunnen declareren met een deelnemer die afhaakt na het basisprogramma, zou je het eindgesprek – uiteraard in overleg met de deelnemer – wat later kunnen inplannen zodat dit net in het laatste kwartaal valt.

Een preferente zorgverzekeraar is die zorgverzekeraar met het grootste marktaandeel in een specifieke regio. Kijk voor de preferente zorgverzekeraar in jouw regio hier.

Het tarief dat is vastgesteld bedraagt ? 807,67 per deelnemer voor een volledig behandeltraject van 2 jaar.

Let wel: de gestelde bedragen zijn maximale tarieven. Dit betekent dat de zorggroep?over dit tarief moet?onderhandelen met de zorgverzekeraar en?dat je?in de praktijk dus ook met een lager tarief geconfronteerd kan worden.?In dit rekenvoorbeeld (GLI-CooL-Rekenvoorbeeld) wordt gerekend met het maximale tarief, het wordt dan meteen duidelijk tegen welke uurprijs je werkt. Op het moment dat lagere tarieven worden afgesproken heeft dat uiteraard consequenties voor die uurprijs.

Verder is het relevant te weten dat de GLI valt onder verzekerde zorg wat betekent dat?je als zorgverlener geen toeslag bovenop dit tarief mag doorbelasten aan je deelnemers.