Interventie-adviestrajecten

Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies biedt interventie-adviestrajecten.

Dit advies kan bestaan uit:

  • het invoegen van de CooL interventie in uw bestaande of nieuw te ontwikkelen interventie
  • het indienen van uw interventie-opzet voor een goedkeuringstraject
  • het ontwikkelen van een nieuwe interventie op basis van uw idee?n en wensen

Voor al deze trajecten geldt een maatwerk-tarief. Neem voor meer informatie of een offerte contact op met het Expertisecentrum via info@leefstijlinterventies.nl

Verder krijgen wij regelmatig verzoeken om iets te komen vertellen over de GLI in het algemeen of CooL in het bijzonder. Lees in deze FAQ?hoe wij daarin iets kunnen betekenen.