Intervisie CooL

Leefstijlcoaches die het CooL programma aanbieden, nemen deel aan halfjaarlijkse intervisie met andere leefstijlcoaches die het CooL programma ook aanbieden. Je vormt een groep van minimaal 4 en maximaal 10 CooL-coaches.

Doelstellingen:

  • Deskundigheidsbevordering
  • Leren van elkaar
  • Kwaliteitsverbetering
  • Netwerken
  • Doorontwikkeling van het CooL programma

Inhoud:

De intervisie verloopt via een standaard format en het verslag dient digitaal te worden aangeleverd. Per intervisiegroep per datum wordt er één formulier aangeleverd. Het formulier voor de intervisie vind je via deze link. Na het verzenden van het formulier ontvangt de indiener een kopie van het intervisieverslag in zijn/haar mailbox. Dit verslag kan de indiener vervolgens delen met de mede-deelnemers aan de intervisie.

Intervisie valt onder de noemer deskundigheidsbevordering en licentiehouders die zijn aangesloten bij KABIZ kunnen voor hiervoor PE-punten aanvragen (binnen de vrije ruimte). Als geregistreerde leefstijlcoach ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze accreditatiepunten door het indienen van het intervisieverslag bij KABIZ.