Heb je een vraag?

INFO: CooL Startpakket / Startinstructie

Je bent hier:

Waaruit bestaat het CooL Startpakket?

Op deze pagina vind je meer informatie over het CooL Startpakket.


Wat kost het CooL Startpakket?

Voordat je met het CooL programma kan gaan werken moet je eenmalig verplicht het startpakket volgen. De kosten hieraan verbonden zijn €250,- (exclusief BTW).


Kunnen jullie ook een Startinstructie op locatie komen verzorgen?

De startinstructie wordt sinds 2020 digitaal aangeboden aan nieuw startende CooL-uitvoerders. Daarmee is een startinstructie op locatie niet meer aan de orde.


Waarom krijg ik na de Startinstructie niet een uitgewerkt programma mee?

De CooL interventie is bewust ontwikkeld en ingediend bij het RIVM als open interventie. Dit geeft de uitvoerend leefstijlcoach de ruimte om het programma (deels) aan te passen naar de omstandigheden en kenmerken van de groep. Om het open karakter te kunnen behouden betekent dit dat het CooL-programma niet kant en klaar  kan worden overgedragen. Eén van de belangrijke elementen van CooL is de doorontwikkeling van de interventie die gefaciliteerd wordt door het delen van Best Practices via bijvoorbeeld de Nieuwsbrief en de intervisie. Om de kwaliteit van de CooL-interventie te borgen zijn er enerzijds einddoelstellingen aan het programma gekoppeld (wat moet een deelnemer kunnen en weten na het doorlopen van CooL) en anderzijds zijn de kwalificaties van de uitvoerders nauwkeurig omschreven. Deze kwalificaties veronderstellen dat de uitvoerders in staat zijn om een dergelijk programma te vullen met de richtlijnen en einddoelstellingen zoals vastgelegd in het CooL-handboek.
Voor leefstijlcoaches die graag gebruik maken van ondersteuning bij en/of het gemak van een basis-programma wordt de CooL onderwijsmodule (Training) aangeboden via de Academie voor Leefstijl en Gezondheid (www.avleg.nl). Tijdens deze training wordt het materiaal -zoals dit in de pilot van CooL is gebruikt- vrijgegeven met daarbij een uitgebreide toelichting en praktische oefening in het ontwikkelen van eigen variaties op het programma, binnen de gestelde randvoorwaarden.

Kunnen we als gezondheidscentrum één individu namens de groep laten deelnemen aan de startinstructie?

Nee, dat is niet mogelijk. Een wezenlijk kenmerk van het CooL-programma is dat de interventie door één persoon uitgevoerd wordt: de leefstijlcoach. Daarnaast kent het programma een open karakter waarbij de inhoud van het programma niet in detail wordt voorgeschreven, de leefstijlcoach heeft daarbij de flexibiliteit om bij de uitvoering die inhoud en werkvormen te kiezen die het best aansluiten bij de betreffende doelgroep.  Daarmee is het van groot belang dat iedere individuele uitvoerder tijdens de startinstructie geïnformeerd wordt over randvoorwaarden van het programma en te behalen einddoelstellingen. Op het moment dat een individuele coach 1x de startinstructie heeft gevolgd kan hij vervolgens voor meerdere zorggroepen of organisaties met de CooL-interventie aan de slag.


Ik wil graag deelnemen aan een Startinstructie, wat moet ik dan doen?

Zie onze informatie pagina op de pagina “Werken met een CooL-licentie“.


Wat is het verschil tussen de Startinstructie CooL en de tweedaagse training CooL?

De Startinstructie Cool is onderdeel van het Startpakket CooL en is verplicht voor alle uitvoerders van de interventie. Het startpakket bestaat uit een eLearning en een startinstructie. Op deze pagina lees je meer over het startpakket van CooL.

De onderwijsmodule CooL is optioneel voor iedereen die geïnteresseerd is. Het is een interactieve workshop van twee dagen waarbij de trainer alle ins & outs rondom de ervaringen uit de pilot en de inhoudelijke invulling van het programma deelt. Deze training wordt aangeboden door de Academie voor Leefstijl en Gezondheid.


Waarom moet ik een verplichte Startinstructie CooL volgen?

Iedereen die vanaf 1 januari 2019 het CooL programma gaat uitvoeren, moet een Startinstructie volgen. Ook de leefstijlcoaches die al voor die datum in de pilotfase van CooL actief zijn geweest. Deze Startinstructie is verplicht om de kwaliteit van CooL te borgen en zeker te stellen dat alle uitvoerders aan de verplichte vereisten (gesteld door de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit) voldoen.

Inhoudsopgave