Heb je een vraag?

Informatie: sport en bewegen voor CooL-deelnemers

Je bent hier:

Waarde van sport en bewegen

Investeren in sport en bewegen geeft profijt voor zowel het individu als de maatschappij als geheel. Het Mulier instituut heeft hier onderzoek naar gedaan en een Social Return On Investment (SROI) opgezet rondom de waarde van sport en bewegen in Nederland. Het volledige rapport vind je op de website van het Mulier Instituut.

De infographic kun je gebruiken in gesprek met (potentiële) subsidie verstrekkers/sponsors van sport en bewegen voor CooL-deelnemers.

Een samenvatting (infographic) met de kernpunten kun je hier downloaden:

Digitale handboek sport en zorg

In opdracht van NOC NSF is een digitaal handboek ontwikkeld om vanuit een lokale samenwerking tussen sport- en zorgpartijen meer mensen met een (mogelijke) gezondheidsachterstand met plezier te laten sporten of sportief bewegen. De samenwerking tussen Sport en Zorg is onderverdeeld in vier stappen die in het handboek stap voor stap worden toegelicht.

Twee handige instrumenten uit het digitale handboek worden hieronder toegelicht:

1. Laagdrempelig sport en beweegaanbod voor CooL-deelnemers

Op deze pagina van het NOC NSF vind je een overzicht van laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor volwassenen. Een handig overzicht voor je deelnemers om samen in gesprek te gaan, inspiratie op te doen en de stap te maken naar regulier beweegaanbod in de regio.

2. Warme toeleiding naar sport en beweegaanbod

Warme toeleiding is een hulpmiddel om mensen die niet bewegen of sporten, toe te leiden naar structureel bewegen. De deelnemer wordt bijna letterlijk aan de hand meegenomen, naar een sport- of beweegaanbod dat het beste bij de wensen, behoeften em motivatie van de deelnemer past. In het stroomschema is het proces van warme toeleiding schematisch weergegeven. Binnen het CooL-programma heeft de CooL-coach een rol in deze warme toeleiding maar vooral ook de buurtsportcoach/beweegmakelaar/combinatiefunctionaris.

Instrumenten voor bewegen en sport (en voeding)

Het kenniscentrum heeft een handig artikel opgesteld met daarin een aantal praktische tools die je als CooL-coach / leefstijlcoach kunt inzetten bij het begeleiden van je deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan de beweegrichtlijnen, de beweegcirkel en een oefengids voor spierversterkende oefeningen.

Algemene beweegrichtlijnen

De algemene beweegrichtlijnen kunnen richting geven aan de beweegdoelen en -activiteiten van deelnemers.

Beweegrichtlijnen bij overgewicht en obesitas

Sinds 2023 zijn er naast de algemene ook specifieke beweegrichtlijnen opgesteld voor volwassenen met overgewicht of obesitas. De reden achter deze nieuwe richtlijnen is dat de algemene richtlijnen mogelijk onvoldoende werkzaam zijn om gewicht te verliezen, dat nieuwe gewicht te behouden en stapsgewijs te werken naar een betere fysieke en mentale gezondheid.

Het nieuwe advies is uitgesplitst naar twee doelstellingen:

  1. GEWICHTSVERLIES: Zorg voor minimaal 150-200 minuten matig tot zwaar intensieve aerobe beweging per week
  2. BEHOUD VAN GEWICHTSVERLIES: Zorg voor minimaal 200-300 minuten matig intensieve aerobe beweging per week

Daarbij zijn de volgende aandachtspunten meegegeven:

  • Verspreid de beweging over meerdere dagen in de week,
  • Zorg voor minimaal 30-60 minuten beweging per keer  
  • Zorg voor tweemaal per week krachttraining


Kort samengevat wijken deze richtlijnen voor mensen die gewicht willen verliezen op veel punten af van de algemene richtlijnen: bewegen met een hogere intensiteit, langere duur en minimaal een half uur per keer. Bovendien wordt specifiek krachttraining aanbevolen voor deze doelgroep.

Inhoudsopgave