Heb je een vraag?

Medicatie relevant bij overgewicht en obesitas

Je bent hier:

1. Obesitasmedicatie

Op de website van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) is relevante informatie te vinden over farmacotherapie bij overgewicht/obesitas. Je vindt hier o.a. de laatste stand van zaken m.b.t. vergoedingen, bijsluiters van de verschillende medicatie en antwoorden op veel gestelde vragen. In sommige gevallen wordt andere medicatie (bijv. Ozempic voor DM2) ingezet bij overgewicht: deze medicatie valt dan niet onder de noemer obesitasmedicatie en daarvoor gelden dan ook niet dezelfde voorwaarden/richtlijnen.

De Zorgverzekeraars Nederland bieden ook een Q&A voor zorgverleners op deze pagina.

Voor patiënten is een vergelijkbare Q&A opgesteld in begrijpelijke taal: https://www.nvoo.nl/artikel/vraag-en-antwoord-over-de-vergoeding-van-gewichtsverlagende-medicijnen.

2. Gewichtsverhogende medicatie

In de richtlijnendatabase van de Federatie Medische Specialisten is een overzicht gepubliceerd van gewichtsverhogende medicatie behorende bij de richtlijn behandeling van overgewicht en obesitas.

Julia van der Zande heeft ter afronding van haar studie Voeding en Diëtetiek in opdracht van Tamara de Weijer (huisarts) een overzicht opgesteld van veel gebruikte medicatie met een gewichtsverhogend effect. Het overzicht is opgesteld op basis van literatuuronderzoek en interviews met experts op het gebeid van medicatie en voeding. Het document kun je hier downloaden:

Aanvullend daarop vind je in dit artikel een wetenschappelijk onderzoek naar gewichtsverhogende medicatie. Zie met name ook de overzichtstabel van de medicatie op pagina 4 van het artikel:

Rol van de huisarts

De huisarts heeft een belangrijke rol in het optimaliseren van de medicatie instelling van een deelnemer in aanloop naar zijn/haar deelname aan de GLI. Wees alert als coach als je deelnemer een van deze medicijnen gebruikt. Verwijs je deelnemer te allen tijde naar de huisarts voor afstemming over het gebruik en geef altijd de boodschap om nooit zo maar op eigen initiatief met de medicatie te stoppen.

Medicijngroepen

De medicatie met een gewichtsverhogend effect kan onderverdeeld in 10 medicijngroepen:

  • Antidepressiva
  • Antipsychotica
  • Diabetesmedicatie
  • Ontstekingsremmers
  • Anti-epileptica
  • Astma- en COPD-medicatie
  • Maagmiddelen
  • Antihypertensiva
  • HIV-medicatie
  • Antihistaminica

Inhoudsopgave