Heb je een vraag?

Medicatie relevant bij overgewicht en obesitas

Je bent hier:

1. Obesitasmedicatie

Op de website van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) is relevante informatie te vinden over farmacotherapie bij overgewicht/obesitas. Je vindt hier o.a. de laatste stand van zaken m.b.t. vergoedingen, bijsluiters van de verschillende medicatie en antwoorden op veel gestelde vragen. In sommige gevallen wordt andere medicatie (bijv. Ozempic voor DM2) ingezet bij overgewicht: deze medicatie valt dan niet onder de noemer obesitasmedicatie en daarvoor gelden dan ook niet dezelfde voorwaarden/richtlijnen. Ook dit vind je terug in de Q&A bij PON.

Waar vind je de informatie? Kijk op www.https://www.partnerschapovergewicht.nl/ en zoek op farmacotherapie.

2. Gewichtsverhogende medicatie

Julia van der Zande heeft ter afronding van haar studie Voeding en Diëtetiek in opdracht van Tamara de Weijer (huisarts) een overzicht opgesteld van veel gebruikte medicatie met een gewichtsverhogend effect. Het overzicht is opgesteld op basis van literatuuronderzoek en interviews met experts op het gebeid van medicatie en voeding. Het document kun je hier downloaden:

Rol van de huisarts

De huisarts heeft een belangrijke rol in het optimaliseren van de medicatie instelling van een deelnemer in aanloop naar zijn/haar deelname aan de GLI. Wees alert als coach als je deelnemer een van deze medicijnen gebruikt. Verwijs je deelnemer te allen tijde naar de huisarts voor afstemming over het gebruik en geef altijd de boodschap om nooit zo maar op eigen initiatief met de medicatie te stoppen.

Medicijngroepen

De medicatie met een gewichtsverhogend effect kan onderverdeeld in 10 medicijngroepen:

  • Antidepressiva
  • Antipsychotica
  • Diabetesmedicatie
  • Ontstekingsremmers
  • Anti-epileptica
  • Astma- en COPD-medicatie
  • Maagmiddelen
  • Antihypertensiva
  • HIV-medicatie
  • Antihistaminica

Inhoudsopgave