Heb je een vraag?

Tips voor groepen met lage SES

Je bent hier:

Veel CooL-coaches begeleiden deelnemers met een lage SES (sociaal economische status). Zij zijn laag opgeleid, hebben een laag inkomen of wonen in een achterstandswijk. Voor deze mensen kan deelnemen aan de GLI soms best ingewikkeld zijn. Waar moet je op letten en wat kun je doen als jij veel deelnemers met een lage SES in jouw groep hebt?

Voor mensen met een lage SES is de toegankelijkheid van de GLI erg belangrijk. Zij zullen liever CooL in hun eigen wijk volgen dan dat ze ervoor moeten reizen. Vooral mond-tot-mondreclame en informatie via de huisarts werken goed om hen enthousiast over de GLI te maken. Wil je specifieke groepen met lage SES opzetten? Zoek dan een locatie in de wijk en zorg dat je op de hoogte bent wat er allemaal in de wijkcentra gebeurt wat nog meer interessant voor deze deelnemers is.

Lage gezondheidsvaardigheden
Bij lage SES moet je rekening houden met lagere gezondheidsvaardigheden en soms ook laaggeletterdheid, een taalbarrière en/of culturele verschillen. Speel hier op in door de informatie die je geeft in eenvoudige bewoordingen te doen, beeldmateriaal te gebruiken en door je uitleg kort en simpel te houden. Als er veel mensen met een lage SES in de groep zitten is werken met kleinere groepen effectiever.

Aansluiten bij problemen
Het is belangrijk dat je aansluit bij de dagelijkse context: hou bijvoorbeeld rekening met de problemen die er op dat moment zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiële problemen, stress, relationele problemen of fysieke problemen. Deze hebben vaak de overhand. De deelnemers zijn hierdoor meer bezig met gevolgen op de korte termijn. Aandacht voor gezond gedrag, zeker op de langere termijn, is dan beperkt. Deelnemers met dergelijke problematiek hebben vaak geen idee hoe ze voldoende aandacht voor gezond leven moeten hebben als er veel urgentere problemen spelen. Kijk of je bij financiële problemen naar de schuldhulpverlening kunt verwijzen.

Van boven opgelegd
Mensen met lage SES of met een migratie-achtergrond ervaren ongezonde leefgewoonten vaak als belangrijke genietmomenten in het leven. De boodschap over gezond leven ervaren zij vaak als van bovenaf opgelegd. Gezondheidsbevordering is kansrijker als het aansluit bij de leefwereld van de mensen en meer nadruk legt op genieten en ontspannen.

Kleine veranderingen
Bij het bespreken van voeding en het voedingspatroon moet rekening gehouden worden met de eetgewoonten van de doelgroep. Zeker als er culturele verschillen zijn. Lees je hierover in en haak hierop aan. Daarnaast is het belangrijk dat de interventie gericht moet zijn op kleine en haalbare veranderingen, op concrete activiteiten en minder op kennisoverdracht. Het CooL-programma sluit hier goed op aan en laat ruimte om het programma aan te passen aan de specifieke behoeften van doelgroepen, bijvoorbeeld lage SES of een doelgroep met een migratie-achtergrond.

Bron: Werkzame elementen van gecombineerde leefstijlinterventies, RIVM, mei 2019

Inhoudsopgave