INFO: CooL financieel

Welke vergoeding kan ik als zorgverlener declareren voor het CooL-programma? Elk jaar worden door de NZa de tarieven voor de GLI vastgesteld per deelnemer voor een volledig behandeltraject van 2 jaar. in de kennisbank vind je het tarievenoverzicht onder het kopje...