GLI Monitor (RIVM)

De GLI Monitor is opgezet in opdracht van het Ministerie van VWS. In deze monitor staan feiten en cijfers over de GLI. Het RIVM verzamelt hierin gegevens over deelnemers aan de GLI en combineert deze met data uit VEKTIS en CBS. Elke GLI-uitvoerder is verplicht de...