Het CooL-programma

Wat is een Gecombineerde Leefstijlinterventie?

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een traject voor mensen met obesitas of overgewicht met als doel gewichtsverlies en een betere kwaliteit van leven. Sinds 2019 wordt de GLI onder voorwaarden vergoed door de basisverzekering zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Het doel van de GLI is een gezondere leefstijl voor de deelnemer met overgewicht door advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag.

CooL (Coaching op Leefstijl)

CooL is een GLI. CooL staat voor Coaching op Leefstijl met als centrale thema’s voeding, beweging, slaap en persoonlijke balans en wordt uitgevoerd door één persoon, de CooL-coach. 

De CooL-coach steunt de deelnemer in het halen van persoonlijke doelen. Tijdens het traject is de deelnemer aan zet en heeft de CooL-coach een ondersteunende rol.

CooL is een goed opgezette en onderbouwde interventie met relatief veel deelnemers die leidt tot o.a. gewichtsverlies. Er zijn duidelijke handleidingen en opleidingen beschikbaar waardoor CooL goed uitvoerbaar is. Daarnaast vindt er door middel van accreditatie en borging in de beroepsvereniging een goede kwaliteitscheck plaats.

In het algemeen een hele goede onderbouwing en prettig leesbaar. Heel erg duidelijk wat het probleem is en wat de oplossing allemaal te bieden heeft op de diverse beschreven determinanten.

Uit het eindoordeel erkenningscommissie Loket Gezond Leven RIVM, mei 2023

Het programma van CooL

CooL kent een open karakter. Dit betekent dat de inhoud van CooL niet in detail is voorgeschreven. De CooL-coach heeft flexibiliteit om inhoud en werkvormen te kiezen die het beste aansluiten bij de doelgroep. De vastgelegde einddoelstellingen en werkzame elementen van CooL geven richting aan de inhoud. CooL bestaat uit fase 1 (initiatie van gedragsverandering) van 8 maanden en fase 2 (gedragsverandering en gedragsbehoud) van 16 maanden. Beide fasen bestaan uit 8 groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten met daarnaast in totaal 7 uur aan individuele gesprekstijd. CooL bestaat uit fysieke sessies tussen coach en deelnemers. 

CooL-MiGuide is een variant van CooL met dezelfde inhoud maar waarbij de sessies via beeldbellen (digitaal) worden aangeboden. Ook maakt de deelnemer bij CooL-MiGuide gebruik van digitale leermiddelen en de MiGuide App. 

Verwijzing naar CooL

Huisartsen en internisten kunnen deelnemers verwijzen naar CooL. De verwijzer stelt vast of de deelnemer voldoet aan de inclusiecriteria en blijft tijdens CooL betrokken: de CooL-coach stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over aanvullende zorg.

Meer weten? Zet de volgende stap!

Ik wil werken met een CooL-licentie

Ik wil deelnemen aan het CooL-programma

 Over Expertisecentrum Leeftijlinterventies

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: