Over ELI

Wat doet Expertisecentrum Leefstijlinterventies eigenlijk?
3 vragen aan Ester Janssen

Als (aspirant) CooL-coach ontvang je de informatie over het CooL-programma van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Maar wat is en doet het Expertisecentrum (ELI) eigenlijk en wat heb jij als coach er aan? Ester Janssen, mede-eigenaar ELI legt het uit.

Waarom heet het Expertisecentrum Leefstijlinterventies niet gewoon CooL?
“Samen met vier andere leefstijlcoaches ben ik zeven jaar geleden gestart met de ontwikkeling van CooL. Toen we na de pilot het traject bij het RIVM voor de erkenning van een GLI ingingen, moest er een ‘eigenaar’ komen voor CooL. We hebben veel bestaande partijen benaderd, maar uiteindelijk was het de beste optie om zelf het eigenaarschap op ons te nemen. Nicole Philippens en ik hebben eind 2018, vlak voordat CooL als GLI in het basispakket kwam, het Expertisecentrum Leefstijlinterventies opgericht. We kozen deze naam omdat dit de mogelijkheid open houdt om in de toekomst meerdere leefstijlinterventies te ontwikkelen of te beheren.”

Wat heb ik als CooL-coach aan jullie?
“Het is ons doel dat deelnemers in de toekomst nog steeds aan het CooL-programma kunnen deelnemen. Om een GLI te blijven, moeten we elke vijf jaar de effectiviteit kunnen aantonen. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van CooL noodzakelijk. Daarom gebruiken wij de resultaatmetingen van CooL voor onderzoek in samenwerking met de Universiteit Maastricht. We werken hard om het bestaansrecht van CooL te waarborgen.”

Wat doen jullie allemaal namens het Expertisecentrum?
“We doen onderzoek om goede resultaten te kunnen laten zien. Dat is dringend nodig, omdat de GLI landelijk onder een vergrootglas ligt en de medische wereld nog niet heel bekend is met ’dit soort gedragsinterventies. We worden betrokken bij veel regelgeving omtrent de GLI, bijvoorbeeld over wie mag doorverwijzen, maar we reageren ook als we merken dat bepaalde regels het werk van onze CooL-coaches bemoeilijken. Een voorbeeld hiervan is overleg met CZ dat resulteert in een versoepeling van de eis op registratie van alle CooL-locaties. Ook vertegenwoordigen wij CooL en de GLI bij overleggen met beleidsmakers, de politiek, de verwijzers en nog meer partijen in het zorglandschap. Daarnaast investeren we in de kwaliteit van onze CooL-coaches, door middel van trainingen en door hen goed te informeren over de nieuwste ontwikkelingen. Als we horen dat er een vraag speelt bij meerdere coaches, maken we een factsheet of kunnen we een extra webinar, training of vragenuurtje organiseren. Je kunt ons altijd benaderen voor vragen of om knelpunten te melden.”

 

ELI staat voor het Expertisecentrum Leefstijlinterventies en is in 2018 opgericht door Nicole Philippens en Ester Janssen. Beide zijn werkzaam als docent, trainer en leefstijlcoach. Vanaf de start van de pilot Coaching Op Leefstijl (CooL) in 2014 zijn Ester en Nicole betrokken bij de opzet, inhoud en uitvoering van CooL. Gedurende een aantal jaren hebben zij beide het programma uitgevoerd voor een groot aantal groepen in de regio’s Parkstad en Oosterhout. Sinds 2018 zijn Ester en Nicole eigenaar van de interventie CooL, Coaching op Leefstijl.