Resultaatmeting

Voor uitvoering van de interventies onder eigenaarschap van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is resultaatmeting een verplicht onderdeel.

Voor deze resultaatmeting zal gebruik gemaakt worden van een nationale uniforme meetmethode voor overgewicht en obesitas zoals vastgesteld door VWS en vastgelegd bij het DICA. Deze landelijke resultaatmonitor is nog in ontwikkeling: zodra meer informatie beschikbaar komt, zal dat hier aangevuld worden.

Naar alle waarschijnlijkheid zal deze resultaatmonitor alleen resultaten meten op het gebied van gewicht, buikomvang, BMI en kwaliteit van leven.? Vanwege de integrale aanpak van het CooL programma zal er door de uitvoerders van het CooL programma ook resultaatmeting op het gebied van voeding, beweging, stress, slaap en ontspanning??moeten gebeuren.? Vanaf 9 december is er? een format beschikbaar gesteld dat moet worden gebruikt voor alle deelnemers die starten met CooL. Deze resultaatmeting plus aanvullende uitleg kan je vinden op het besloten deel van de website onder het kopje ‘resultaatmeting’.