6. De resultaatmeting bestaat uit een aantal lastig te begrijpen/te beantwoorden vragen. Waarom kiezen jullie daarvoor?

Aan de hand van de resultaatmeting moeten we de effectiviteit van het CooL programma aantonen, oftewel: er moet een verandering meetbaar/zichtbaar zijn bij de deelnemers als gevolg van hun deelname aan de CooL interventie. Deze effecten moeten op een wetenschappelijke manier onderbouwd zijn. Dit betekent dan ook dat we zoveel mogelijk van gevalideerde vragenlijsten gebruik moeten maken.

Er is een belangrijk verschil tussen de verplichte resultaatmetingsvragen (de rood-omrande velden) en de optionele intake-vragen. De intake-vragen zijn zuiver bedoeld ter aanvulling voor de leefstijlcoach. Deze vragen worden NIET meegenomen in de resultaatmeting en kun je dan ook weglaten of aanpassen.

Categorie: Resultaatmeting