1. Hoe werkt de (nieuwe) resultaatmeting?

Het nieuwe formulier voor de resultaatmeting kun je gebruiken voor zowel de intake als de resultaatmeting. Op drie verschillende momenten in de tijd dien je de resultaten van je deelnemer vast te leggen:

  • Bij de intake
  • Na het basisprogramma
  • Na einde van het traject of bij tussentijdse uitval

Je maakt voor elke deelnemer een kopie van het bestand en registreert alle gegevens van je deelnemer in ??n en hetzelfde bestand. Let erop dat je telkens de resultaatmeting van het besloten gedeelte van de website haalt: daarmee heb je altijd de laatste versie van het bestand. Je bewaart alle gegevens van je deelnemer lokaal in lijn met de privacy wetgeving.

Nadat je deelnemer het basisprogramma heeft doorlopen, stuur je een anoniem uittreksel van de resultaatmeting aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Hoe je dat moet doen, staat vermeld op het tabblad ?VERZENDEN?. Na het doorlopen van het complete programma ?f als je deelnemer tussentijds uitvalt, stuur je nogmaals op dezelfde wijze het geanonimiseerde bestand aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

Categorie: Resultaatmeting