Kunnen we als gezondheidscentrum ??n individu namens de groep laten deelnemen aan de startinstructie?

Nee, dat is niet mogelijk. Een wezenlijk kenmerk van het CooL-programma is dat de interventie door ??n persoon uitgevoerd wordt: de leefstijlcoach. Daarnaast kent het programma een open karakter waarbij de inhoud van het programma niet in detail wordt voorgeschreven, de leefstijlcoach heeft daarbij de flexibiliteit om bij de uitvoering die inhoud en werkvormen te kiezen die het best aansluiten bij de betreffende doelgroep.  Omwille van het feit dat de uitvoering bij ??n uitvoerder ligt en de interventie een open karakter kent is het van groot belang dat iedere individuele uitvoerder tijdens de startinstructie ge?nformeerd wordt over randvoorwaarden van het programma en te behalen einddoelstellingen. Op het moment dat een individuele coach 1x de startinstructie heeft gevolgd kan hij vervolgens voor meerdere zorggroepen met de CooL-interventie aan de slag.

Categorie: Startinstructie