3. Sommige velden kan ik niet aanklikken en niet wijzigen, anderen wel. Hoe zit dat?

De resultaatmeting is een combinatie van de intake ?n tegelijk een nulmeting voor het vastleggen van de resultaten. In de excelfile vind je dan ook

  • Een deel verplichte vragen t.b.v. de resultaatmeting; deze vragen zijn beveiligd en kun je niet aanklikken of wijzigen. Wel kun je het antwoord ingeven. De reden van deze beveiliging is dat er op de achtergrond een outputfile met de resultaten wordt gevuld. Deze outputfile dien je op twee momenten in het traject naar het Expertisecentrum Leefstijlinterventies op te sturen. De eerste keer is na het doorlopen van het basisprogramma en de 2e en tevens laatste keer is bij be?indiging van het traject (ofwel aan het einde van het traject ofwel bij tussentijdse uitval).
  • Een deel optionele vragen t.b.v. je eigen intake met de deelnemer; deze vragen kun je naar behoeven aanpassen zodat ze passen bij jou als leefstijlcoach en bij je deelnemer.
Categorie: Resultaatmeting