Waarom krijg ik na de startinstructie niet een uitgewerkt programma mee?

De CooL interventie is bewust ontwikkeld en ingediend bij het RIVM als open interventie. Dit geeft de uitvoerend leefstijlcoach ?namelijk de ruimte om het programma (deels) aan te passen naar de omstandigheden en kenmerken van de groep. ?Om het open karakter te kunnen behouden betekent dit dat het ?CooL-programma niet kant en klaar  kan worden overgedragen. Een van de belangrijke elementen van CooL is de doorontwikkeling van de interventie die gefaciliteerd wordt door het delen van Best Practices via bijvoorbeeld de Nieuwsbrief en de intervisie. Om de kwaliteit van de CooL-interventie te borgen ?zijn er enerzijds einddoelstellingen aan het programma gekoppeld (wat moet een deelnemer kunnen en weten na het doorlopen van CooL) en anderzijds zijn de kwalificaties van de uitvoerders nauwkeurig omschreven. ?Deze kwalificaties veronderstellen dat de uitvoerders in staat ?zijn om een dergelijk programma te vullen met de richtlijnen en einddoelstellingen zoals vastgelegd in het CooL-handboek.
Voor leefstijlcoaches die graag gebruik maken van ondersteuning bij en/of het gemak van een basis-programma wordt de CooL ?onderwijsmodule (Training) aangeboden via de Academie voor Leefstijl en Gezondheid (www.avleg.nl). Tijdens deze training wordt het materiaal -zoals dit in de pilot van CooL is gebruikt- vrijgegeven met daarbij een uitgebreide toelichting en praktische oefening in het ontwikkelen van eigen variaties op het programma, binnen de gestelde randvoorwaarden.
Categorie: Startinstructie