2. Wat zijn de wijzigingen t.o.v. de vorige versie?

OPZET

  • De resultaatmeting voor het Expertisecentrum is losgetrokken van de resultaatmeting voor het RIVM, vooruitlopend op de verplichting om de RIVM data separaat aan te leveren. De verplichte RIVM vragen vind je dan ook op tabblad ?RIVM?. Let op: dit tabblad dien je ook op de drie vastgestelde meetmomenten (intake, na basis, na einde) in te vullen.
  • Het tabblad met uitleg (protocol) is verdwenen: in plaats daarvan kun je uitleg vinden bij de onderdelen in de resultaatmeting zelf.
  • Het tabblad einde traject is samengevoegd met het tabblad uitval: de laatste meting van je client zal namelijk ofwel op het einde van het traject ofwel eerder bij uitval plaats vinden.
  • Er is een nieuw tabblad ?VERZENDEN? bijgekomen: na elke meetmoment dien je de data naar het Expertisecentrum te verzenden. Op dit tabblad vind je uitleg hoe dat moet gebeuren.

INHOUD

  • In de vraagstelling en het aantal vragen zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd; vooral in woordkeuze en toelichting op de vragen.
  • De nummering van de vragen is gewijzigd.
  • De schaalvragen zijn gewijzigd naar een drop-down invul veld: hier dien je nu het gewenste antwoord te selecteren (ipv aan te kruisen)

BEVEILIGING

  • De excelfile is beveiligd. Dat wil zeggen dat je alleen de vrij gegeven velden kunt invullen en verder niets kunt wijzigen in het document.
  • De reden hierachter is dat er op de achtergrond een ?output-file? gevuld wordt met anonieme data die na afloop van het meetmoment naar het Expertisecentrum dient te worden gestuurd. Zodra er iets in de inhoud of volgorde gewijzigd wordt, heeft dat consequenties voor deze ?output-file? vandaar dat we ervoor gekozen hebben om alle werkbladen te beveiligen.

Een detailoverzicht van alle wijzigingen t.o.v. de vorige versie van de resultaatmeting vind je op het besloten gedeelte van onze website (toegankelijk voor licentiehouders).

Categorie: Resultaatmeting