Welk bedrag mag ik per deelnemer declareren?

Het tarief dat is vastgesteld bedraagt ? 807,67 per deelnemer voor een volledig behandeltraject van 2 jaar.

Let wel: de gestelde bedragen zijn maximale tarieven. Dit betekent dat de zorggroep?over dit tarief moet?onderhandelen met de zorgverzekeraar en?dat je?in de praktijk dus ook met een lager tarief geconfronteerd kan worden.?In dit rekenvoorbeeld (GLI-CooL-Rekenvoorbeeld) wordt gerekend met het maximale tarief, het wordt dan meteen duidelijk tegen welke uurprijs je werkt. Op het moment dat lagere tarieven worden afgesproken heeft dat uiteraard consequenties voor die uurprijs.

Verder is het relevant te weten dat de GLI valt onder verzekerde zorg wat betekent dat?je als zorgverlener geen toeslag bovenop dit tarief mag doorbelasten aan je deelnemers.

Categorie: Declaratieproces rondom CooL