Voor de start

Voorbereidingen voor uitvoering

Voordat je van start kunt gaan met de CooL interventie zijn de volgende voorbereidingen noodzakelijk. Je kunt hiermee direct starten (ook voorafgaand aan de Startinstructie):

Contractafspraken

Voor uitvoering binnen de zorgverzekeringswet is een contractafspraak met de zorgverzekeraars noodzakelijk. De meeste zorgverzekeraars stellen?aansluiting bij een zorggroep als eis om individuele onderhandelingen te voorkomen. Let op: veelal worden de onderhandelingen in de zomermaanden gevoerd voor de polissen die het jaar daarop in zullen gaan.?Meer achtergrondinformatie over het inkoopproces van zorgverzekeraars is te vinden bij de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Daarnaast hebben we i.s.m. een aantal partijen een stappenplan contractering opgezet. Het?Stappenplan CooL voor geregistreerde leefstijlcoaches v1.2?geeft je een overzicht van alle benodigde acties voor je CooL-contractering ofwel via de zorggroep ofwel rechtstreeks met de zorgverzekeraar.

Lokaal netwerk

Contact leggen met verwijzers en opbouwen lokaal netwerk in zorg en welzijn. Verwijzers willen graag antwoord op een aantal vragen:

 • Wat is het doel van het programma en voor welke doelgroep is het bedoeld?
 • Wat zijn de resultaten van het programma tot nu toe?
 • Wordt het voor iedereen vergoed?
 • Praktische vragen: looptijd, locatie, data en tijdstippen?
 • Waar kan ik meer achtergrondinformatie hierover lezen?

Inregelen voorwaarden

De volgende verplichtingen gelden voor uitvoering van het CooL programma:

 • Registratie/inschrijven Startinstructie: klik hier voor meer informatie
 • Back-up: regelen van een leefstijlcoach (die aan alle voorwaarden voldoet voor uitvoering van het programma)
 • Intervisie: organiseren van halfjaarlijkse intervisie. Klik hier voor meer informatie
 • Resultaatmeting:?uitvoerders zijn verplicht om de resultaten van het programma te registreren. Klik hier voor meer informatie.

Inhoud programma

Het CooL programma kent een open format. Dit betekent concreet dat de inhoud van het programma niet is vastgelegd maar wel de einddoelstellingen die gelden voor de deelnemers. De vertaling van de einddoelstellingen naar concrete inhoud en werkvormen gebeurt door de uitvoerder zelf waarmee deze ook de flexibiliteit heeft om deze aan te passen naar gelang de behoeften van de doelgroep.

Sociale kaart in beeld

Kennis van sociale kaart eigen gemeente met speciale aandacht voor het beweegaanbod: netwerken met zorg- en beweegaanbieders in de eigen gemeente is een voorwaarde voor een goede inbedding in de lokale setting.?Veel bruikbare achtergrondinformatie is te vinden via https://www.socialekaartnederland.nl.

De buurtsportcoach speelt bij voorkeur een actieve rol in het beweeggedeelte van het programma middels algemene uitleg en een vraag & antwoord sessie. Vooruitlopend op de start van het programma is het handig om de buurtsportcoach in een vroeg stadium bij de inhoudelijke invulling te betrekken.

Scholing en training

Een inhoudelijke training is niet verplicht maar wel aan te bevelen: het geeft handvaten voor het ondernemerschap van de uitvoerder, de uitwerking van de groepssessies en gesprekken en specifieke kenmerken van de doelgroep. Op dit moment wordt een inhoudelijke training aangeboden via?de Academie voor Leefstijl en Gezondheid.

Locatie en organisatie

Een goede planning van de groepssessies en gesprekken over de looptijd van 24 maanden is belangrijk voor een goed verloop van het CooL programma. Bij voorkeur zijn de groepssessies in het begin van het basisprogramma met tussenpozen van 2 ? 3 weken; later oplopend tot 4 weken tussenpozen. In het onderhoudsprogramma zijn de 8 groepssessies verdeeld over 16 maanden. Parallel aan de planning?kunnen de gespreksruimten voor de individuele gesprekken en groepssessies gereserveerd worden.

Als zorgverlener heb je de plicht een goede administratie bij te houden van het zorgproces rondom de deelnemer. Individuele gesprekken worden gedocumenteerd, voor de groepssessies kan een presentielijst worden bijgehouden. Bij het documenteren ?moet je ook voldoen aan wet- en regelgeving rondom privacy. Meer informatie hierover krijg je bij de Startinstructie.

Werving instroom

Onder een goede werving valt:

 • voldoende instroom – zodat de wachttijd voor deelnemers na de intake niet te lang is voor ze van start kunnen met de eerste groepssessie
 • juiste instroom – deelnemers voldoen aan de inclusiecriteria en vallen niet onder de exclusiecriteria
 • gemotiveerde instroom – deelnemers zijn gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan met hun leefstijl

Activiteiten die de instroom kunnen ondersteunen:

 • netwerken met huisarts en andere zorgverleners
 • informatiesessies voor verwijzers
 • afstemming m.b.t. het verwijsproces
 • wervingsactiviteiten (informatiefolder, nieuwsbericht, website, etc.)