Intervisie CooL

Leefstijlcoaches die het CooL-programma aanbieden, nemen deel aan halfjaarlijkse intervisie met andere CooL-coaches. Je vormt bij voorkeur een groep van minimaal vier CooL-coaches. Bij een groep van meer dan tien CooL-coaches adviseren wij om de groep te splitsen zodat iedereen voldoende aan bod komt.

Leefstijlcoaches die het CooL-programma aanbieden, nemen deel aan halfjaarlijkse intervisie met andere CooL-coaches. Je vormt bij voorkeur een groep van minimaal vier CooL-coaches. Bij een groep van meer dan tien CooL-coaches adviseren wij om de groep te splitsen zodat iedereen voldoende aan bod komt.

Doel van de intervisie

  • Deskundigheidsbevordering
  • Leren van elkaar
  • Kwaliteitsverbetering
  • Netwerken
  • Doorontwikkeling van het CooL-programma

Accreditatiepunten kwaliteitsregister

Voor het actief deelnemen aan intervisie kun je accreditatiepunten krijgen. Intervisie valt onder de noemer deskundigheidsbevordering en licentiehouders die zijn aangesloten bij KABIZ kunnen voor hiervoor PE-punten aanvragen.

Over het algemeen verlenen kwaliteitsregisters alleen accreditatiepunten voor intervisie over vakinhoudelijke vraagstukken. Dit betekent dat het onderwerp van de intervisie moet gaan over het coachen van je cliënten, bij voorkeur door de inbreng van concrete casussen uit de praktijk. Vraagstukken over je rol als ondernemer (zoals bijvoorbeeld over werving, organisatie, declaratie of administratie) komen niet in aanmerking voor accreditatiepunten en bespreek je beter op een ander moment. Het staat je uiteraard wel vrij om dat moment te plannen rondom een intervisiemoment. 

Als geregistreerde leefstijlcoach ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze accreditatiepunten door het indienen van het intervisieverslag bij je kwaliteitsregister. CooL-coaches die zijn aangesloten bij andere kwaliteitsregisters verwijzen we door naar de betreffende kwaliteitsregisters.

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: