Starten als CooL-coach

Starten als Cool-coach

Voordat je met CooL aan de slag kunt als CooL-coach, zijn er een aantal stappen die moet doorlopen. Hieronder zie je deze 10 stappen met een toelichting: klik op de stap en je vindt meer (achtergrond)informatie. Een samenvatting van de informatie op deze pagina vind je in dit document.

10-stappenplan startende CooL-coaches
1. Oriënteren 2. Startpakket 3. Contracteren 4. Netwerken 5. Jaarlicentie 6. Inhoud CooL 7. Programma hoofdlijnen 8. Administratie 9. Werving 10. Programma finetunen

1. Oriënteren

STAP 1: Oriënteren op de GLI en op CooL

Je begint met oriënteren op de GLI in algemene zin en op CooL in het bijzonder. Wat kan en mag wel? En wat niet? Een persoonlijk business plan hoort ook in deze stap thuis.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle bronnen waaruit je kan putten voor je oriëntatie op de GLI en CooL.

2. Startpakket

STAP 2: Startpakket CooL aanschaffen

Voor je kunt starten met CooL schaf je een startpakket aan. Dit startpakket bestaat uit een eLearning en een (digitale) CooL startinstructie.

Meer informatie over het CooL startpakket vind je op deze pagina en in dit informatiedocument in de CooL-kennisbank.

Belangrijk: zorg dat je op tijd een AGB-code aanvraagt. De aanvraag van een AGB-code bij Vektis is kosteloos.

3. Contracteren

STAP 3: Contracteren

Voor het uitvoeren van CooL heb je een contract nodig met de zorggroep uit jouw regio  of met alle individuele zorgverzekeraars als de zorggroep CooL niet heeft ingekocht.

Het stappenplan contractering in de kennisbank leid je stap voor stap door het contracteringsproces heen.

De beroepsverenigingen (BLCN, KNGF en NVD) kunnen ondersteunen bij de contractering.

4. Netwerken

STAP 4: Netwerken

Als CooL-coach ben je tegelijk ook ondernemer. Je hebt een netwerk nodig van professionals en organisaties die betrokken zijn bij jouw doelgroep:

- Zorg: zorggroepen, huisartsen en praktijkondersteuners, ziekenhuizen en specialisten.

- Welzijn: beleidsmedewerkers zorg en welzijn, wijkteams, vrijwilligers.

- Sport: beleidsmedewerkers sport, buurtsportcoaches, beweegmakelaars, sportkoepels, sportorganisaties in de regio.

- Collega’s: leefstijlcoaches, overige zorgverleners waaronder fysiotherapeuten, diëtisten maar ook bijvoorbeeld podotherapeuten of diabetesverpleegkundigen.

Belangrijk is dat je netwerk jou weet te vinden en dat jij (potentiële) deelnemers binnen je netwerk kunt doorverwijzen.

5. Jaarlicentie

STAP 5: Jaarlicentie CooL aanschaffen

In de CooL-kennisbank vind je in dit document meer informatie over de CooL jaarlicentie. 

In dit document zie je nogmaals welke stappen voorafgaan aan de aanschaf van een jaarlicentie. 

Na de aanschaf van de jaarlicentie krijg je ook toegang tot het besloten deel van de website (alle documenten met een slotje ervoor).

Heb je eerder al de startinstructie afgerond en wil je nu overgaan tot de aanschaf van een jaarlicentie? Het aanvraagformulier vind je in de e-learning van het startpakket

 

6. Inhoud CooL

STAP 6: Inhoud CooL doornemen 

Zodra je een CooL-licentie hebt aangeschaft, heb je toegang tot alle documenten in de kennisbank (publieke en besloten informatie). Hier vind je een overzicht van handige documenten in de startfase.

Op deze pagina vind je meer informatie over het werken met een CooL-licentie (voorwaarden en verplichtingen).

7. Programma hoofdlijnen

STAP 7: Programma CooL op hoofdlijnen opstellen

Benoem de hoofdthema’s die in het CooL-programma aan bod zouden moeten komen, uitgesplitst per sessie. Het open karakter van CooL geeft je vrijheid om de inhoud af te stemmen op de doelgroep en de context. De einddoelstellingen van CooL voor de deelnemer blijven altijd overeind staan. 

Stel een basis draaiboek op voor je groepssessies en schets de globale inhoud van de sessies met hulp van deze informatie in de kennisbank.

Selecteer per groepssessie een aantal werkvormen uit de kennisbank die passen bij het onderwerp, je doelgroep, de context en bij jouw voorkeuren.

Een aantal opties voor verdere verdieping:

  1. CooL tweedaagse training via de AVLEG,
  2. E-learning CooL-leefstijlthema's (gratis voor licentiehouders),
  3. Aansluiten bij een samenwerkingsverband,
  4. Samenwerken met andere CooL-leefstijlcoaches

8. Administratie

STAP 8: Administratie inrichten

In het Handboek CooL vind je een aantal belangrijke administratieve verplichtingen die je als CooL-coach moet regelen. Je kunt gebruik maken van softwarematige ondersteuning in de uitvoering. Op deze pagina vind je meer informatie daarover. Check bij je zorggroep in hoeverre zij deze ondersteuning kunnen bieden. 

9. Werving

STAP 9: Deelnemers werven

Werving van deelnemers kan bijvoorbeeld via:

- zorggroepen en overige zorgverleners,

- ziekenhuizen en specialisten,

- gemeentelijke instanties,

- wijkcentra en buurtmedewerkers,

- sportorganisaties,

- religieuze organisaties,

- werkgevers,

- rechtstreeks via digitale of klassieke (lokale) media,

- mond-tot-mond reclame van andere CooL-deelnemers.

Daarnaast kun je aansluiten bij Zorgdomein.

Let op, je deelnemer heeft altijd een verwijzing nodig via huisarts of internist.

10. Programma finetunen

STAP 10: Programma finetunen

Als duidelijk is waar, hoe en voor welke groep je CooL gaat uitvoeren, dan kun je het programma verder finetunen.

Let daarbij op:

1. Inhoud: welke specifieke behoeften heeft je doelgroep voor wat betreft inhoudelijke onderwerpen en kennisniveau?

2. Faciliteiten: over welke aanvullende faciliteiten kun je beschikken om de gedragsverandering bij je deelnemers te ondersteunen?

3. Werkvormen: passen de werkvormen bij je doelgroep en bij de inhoud?

4. Einddoelstellingen: gebruik de checklist einddoelstellingen om te controleren of alle einddoelstellingen voldoende aan bod komen in jouw uitwerking van CooL.

 

Controleer of je aan alle kwalificaties voldoet

Informatie & aanschaf Startpakket Cool

 Over Expertisecentrum Leeftijlinterventies

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: