Onze mijlpalen

juni 2014

Start CooL
pilot

In Oosterhout en
Parkstad gaat de
CooL pilot van start met 5 leefstijlcoaches

juli 2018

Eerste CooL
Startinstructie
(live)

september 2018

Officiële status
RIVM

CooL krijgt officiële status RIVM met “eerste tekenen van effectiviteit”

Officiële
status
RIVM

CooL krijgt
officiële
status RIVM
met
“eerste
tekenen
van effec-
tiviteit”

 december 2018

Afronding pilotfase

CooL pilotfase officieel afgerond, inmiddels met bijna 40 CooL-coaches

Officiële
oprichting

Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is officieel opgericht bij de notaris

Officiële
oprichting

Het Expertise-centrum Leefstijlinter-
venties is officieel opgericht bij de notaris

januari 2019

Basisverzekering

GLI (dus ook CooL) officieel onderdeel van de basisverzekering

Basisver-
zekering

GLI (dus ook
CooL) officieel
onderdeel van
de basis-
verzekering

januari 2020

Tariefsverhoging GLI –
inclusering CooL
licentietarief

Tariefsver-
hoging GLI –

inclusering
CooL

licentie-
tarief

februari 2020

CooL startpakket uitgebreid met
e-learning

maart 2020

CooL Start-
instructie
schakelt naar
digitale sessie

CooL Start-
instructie
schakelt
naar

digitale
sessie

maart 2021

Cool verwelkomt 400e CooL-coach

april 2021

Eerste CooL
vragenuurtje

Eerste CooL
vragenuur-
tje

NOVEMBER 2021

Nieuwe website

Onze nieuwe website in de lucht!

NOVEMBER 2021

1e Artikel
geaccepteerd
voor publicatie

Je vindt dit artikel en alle daarna verschenen artikelen in de kennisbank onder het kopje ‘onderzoek’

1e Artikel
geaccep-
teerd voor
publicatie

Je vindt dit artikel en alle daarna verschenen artikelen in de kennisbank onder het kopje ‘onderzoek’

februari 2022

Podcast Gezond gesprek

Ester en Nicole praten met Karine Hoederdos over (hun visie op) CooL

juni 2022

Cool Self-assessment

ondersteuning van de professionele ontwikkeling CooL-coaches

december 2022

Cool(e) werkvormen

uitbreiding van de kennisbank met CooL(e) werkvormen voor en door CooL-coaches

januari 2023

Nieuwe GLI tarieven

gemiddelde verhoging van 33% van de GLI tarieven nav een NZA kostenonderzoek

januari 2023

Samenwerking CooL-MiGuide

februari 2023

CooL Logic Model

wetenschappelijke onderbouwing van CooL met uitleg a.d.h.v. een praktische casus

CooL Logic Model

wetenschap-
pelijke onderbouwing van CooL met uitleg a.d.h.v. een praktische casus

april 2023

e-learning leefstijlthema’s

kosteloos voor CooL-coaches met accreditatiepunten voor hun kwaliteitsregister

e-learning leefstijlthema’s

kosteloos voor CooL-coaches met accreditatie-punten voor hun kwaliteitsregister

mei 2023

Hererkenning CooL

de beoordeling door het RIVM op een niveau hoger: goede tekenen van effectiviteit

juni 2023

CooL(e) extra’s

uitbreiding van de kennisbank met CooL-best practices

juni 2023

CooL Praatplaat

het hele CooL-traject gevat in een afbeelding voor verwijzers en deelnemers

september 2023

CooL-MiGuide

CooL-MiGuide is door het RIVM formeel erkend
als digitale variant van CooL

december 2023

1e Bijeenkomst CooL klankbordgroep