CooL Tweedaagse – lesdag 1

Inhoud van deze les

Deze e-learning bereid je voor op dagdeel 1 van de CooL Tweedaagse.

 1. Voordat we beginnen…
 2. De Gecombineerde Leefstijlinterventie
 3. Het CooL-programma
 4. Online versus fysiek coachen
 5. Einddoelstellingen
 6. Jouw leefstijlketen
 7. (digitale) Energizers
 8. Spelregels online training
 9. Samenvatting van de opdrachten

1. Voordat we beginnen…

In deze e-learning vind je leesmateriaal en (t)huiswerkopdrachten. De opdrachten zijn in groen weergegeven zodat je duidelijk het verschil kunt zien. De bedoeling is dat je de opdrachten voorafgaand aan lesdag 1 uitwerkt. Aan het einde van de les volgt een toetsopdracht waarin je de uitwerking van alle opdrachten behorende bij les 1 kunt uploaden; er volgen nog specifieke instructies hiervoor.

Verschil CooL Tweedaagse en de CooL Startinstructie

Soms is er verwarring tussen de CooL Tweedaagse training van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid en de CooL Startinstructie van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Jij hebt je ingeschreven voor de CooL Tweedaagse: een optionele training over de ins & outs van het CooL-leefstijlprogramma. Wil je straks ook daadwerkelijk met het CooL-programma van start, dan is het volgen van de CooL Startinstructie bij het Expertisecentrum Leefstijlinterventies een verplichting.

De CooL Startinstructie bestaat uit een combinatie van een e-learning, die op eigen tempo thuis gevolgd kan worden, aangevuld met een digitale instructiesessie van 1,5 uur gegeven door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

In onderstaande tabel staat het verschil tussen beide trainingen kort uitgelegd.

COOL STARTINSTRUCTIE COOL TWEEDAAGSE TRAINING
Verplicht voor alle uitvoerders die CooL willen aanbieden Optioneel: geen voorwaarden voor deelname

Informatiesessie over de voorwaarden en verplichtingen

Uitleg CooL als open interventie

Interactieve workshop over de inhoud van de Cool-pilot

Tijd en aandacht om te oefenen met werkvormen en deelnemers

Via Expertisecentrum Leefstijlinterventies Via AVLEG
Totale tijdsbesteding: 1 dagdeel Totale tijdsbesteding: 2 dagen
Handboek CooL(digitaal) Pilot programma CooL, incl. draaiboeken, formulieren en portfolio’s
Wij heten je hierbij welkom bij de CooL Tweedaagse training van de AVLEG!

 


2. Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Het CooL-programma is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Maar… wat is dat nou eigenlijk precies zo’n GLI? Lees onderstaande documenten van de NZA en het RIVM als achtergrondinformatie:

https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/gli-wat-is-de-gecombineerde-leefstijlinterventie

https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/gecombineerde-leefstijlinterventie

En verdiep je daarnaast eens in de aanvullende informatie over de GLI op de website van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies:

 

3. Het CooL-programma is een GLI

Zoals gezegd: het CooL-programma is een GLI. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is eigenaar van het Cool-programma. Als je interesse hebt om het programma uit te voeren, dan verwijzen we je graag door naar de website van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies voor meer achtergrondinformatie.

Zo vind je daar informatie over de voorwaarden waaraan je moet voldoen om het programma te kunnen uitvoeren en welke voorbereidende stappen je moet doen voor je van start kunt.

Hoe ziet het CooL-programma eruit?

Het CooL-programma duurt in totaal 24 maanden en is onderverdeeld in een basisprogramma en een onderhoudsprogramma. In onderstaande tabel zie je de verschillen tussen het basis- en onderhoudsprogramma weergegeven.

basisprogramma

onderhoudsprogramma

Duur: 8 mnd

Duur: 16 mnd

8 groepssessies

8 groepssessies

1 intake (1 uur) en 2.5 uur individuele contacttijd

2.5 uur individuele contacttijd en 1 outtake (1 uur)

Gericht op gedragsverandering

Gericht op gedragsbehoud

Intensieve fase

Gespreide contactmomenten

De inhoud van het CooL-programma

Het CooL-programma is een open interventie. Dit betekent dat de inhoud van het CooL-programma niet beschreven ligt in een behandelprotocol. Het programma is vrij invulbaar door de leefstijlcoach mits aan de einddoelstellingen van het CooL-programma is voldaan en bepaalde werkzame elementen geborgd zijn. Op deze einddoelstellingen en werkzame elementen komen we later in de e-learning terug.

Eerst iets meer over de inhoud van het CooL-programma ten tijde van de pilot. De titels van de verschillende groepssessies waren destijds als volgt:

Basisprogramma: focus op basis gezondheidsvaardigheden

 • Sessie 1: Kleine aanpassingen, groot effect
 • Sessie 2: Kom in beweging
 • Sessie 3: Lekker eten geeft structuur
 • Sessie 4: Slapen & ontspanning
 • Sessie 5: Gezond leven is plannen
 • Sessie 6: Hoe maak ik mijn acties tot een succes?
 • Sessie 7: Hoe gezond is jouw weekend?
 • Sessie 8: Hoe blijf ik in beweging?

Onderhoudsprogramma: focus op verdieping en aanleren nieuwe vaardigheden

 • Sessie 1: Wat is je doel?
 • Sessie 2: Beweging, waar zit je kans?
 • Sessie 3: Voeding
 • Sessie 4: Je energiehuishouding
 • Sessie 5: Time management
 • Sessie 6: Succesvolle verandering
 • Sessie 7: Informatie overload
 • Sessie 8: Op eigen voet verder

Deze titels geven al aardig richting aan de inhoud van de sessies en laten tegelijk ook ruimte. In het lesmateriaal dat je gaat doornemen voor dagdeel 2 vind je per groepssessie een draaiboek (voor de uitvoerder) en een portfolio (voor de deelnemers) eventueel aangevuld met ondersteunende materialen. Voor nu geeft bovenstaand overzicht je een beetje indruk van de inhoud van het complete programma.


CooL-programma in de tijd

Het totale programma beslaat 24 maanden en zoals je ziet is de intensiteit van de contactmomenten in het basisprogramma hoger dan in het onderhoudsprogramma.

Als je het CooL programma in de tijd uitzet dan ziet het er ongeveer als volgt uit:

Opzet CooL-groepssessie

OPDRACHT 1: bedenk hoe de ideale opzet (dus niet de inhoud!) van je groepssessie eruit ziet? Het gaat om een groepssessie van 90 minuten die je fysiek gaat geven (dus niet digitaal). Schrijf op maximaal een half A4-tje hoe je de opzet van een groepssessie ziet. Welke elementen laat je terugkeren en waarmee varieer je per sessie?

We bespreken een aantal ideeën en voorbeelden tijdens lesdag 1.


4. Online coaching

Online coachen is normaal gesproken niet toegestaan binnen de GLI, er bestaat geen financiering voor en de effectiviteit van online werken binnen de GLI is niet aangetoond in de pilotstudies. Vanwege de Corona-maatregelen zijn fysieke groepsbijeenkomsten op dit moment echter niet mogelijk waardoor de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland tijdelijk de kaders van de GLI hebben verruimd waardoor je online begeleiding wel kan declareren. Dit betekent echter wel het één en ander voor de invulling en de begeleiding van je sessies.

Binnen het onderwijs wordt er al jaren gewerkt met het online trainen van groepen. Lees de drie onderstaande links om je hier wat meer in te verdiepen:

https://atsync.nl/wp-content/uploads/atsync-10-Tips-Interactieve-Webinars.pdf

https://socialmediainhetmbo.nl/office365/didactiek-tijdens-een-online-les-in-teams/

 

OPDRACHT 2: hoe verandert je opzet van de groepssessie als je deze digitaal gaat geven in plaats van als fysieke sessie? Noem de 5 belangrijkste verschillen.

Training en kennisoverdracht is niet hetzelfde als coachen. Ook het coachen kan op digitale wijze vorm krijgen en daarbij heb je verschillende mogelijkheden. in onderstaande tabel worden de basis opties op een aantal aspecten vergeleken.

VORM NABIJHEID ZICHTBAARHEID UITINGSVORM TIJD
Face-to-face begeleiding dichtbij ja gesproken synchroon
Videobegeleiding op afstand ja gesproken synchroon
Telefoonbegeleiding op afstand nee gesproken synchroon
Chatbegeleiding op afstand nee geschreven synchroon
E-mailbegeleiding op afstand nee geschreven asynchroon
Bron: ecoachpro – Deskundig online begeleiden 2020

 

OPDRACHT 3: Welke voordelen zie jij in het digitale coachen t.o.v. fysiek coachen? Noem er drie voor de deelnemer en drie voor de coach.

Het online coachen kent bovendien een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Je hebt als coach minder zicht (letterlijk en figuurlijk) op de non-verbale communicatie met je deelnemer.
 • Je zult (nog) vaker dan tijdens een reguliere face-to-face sessie moeten controleren of je deelnemer de boodschap goed heeft begrepen.
 • Je doet een groter beroep op de zelfredzaamheid van je deelnemer.
 • Je deelnemer zal voldoende digitaal vaardig moeten zijn om te kunnen deelnemen aan een digitale coachingssessie.
 • Bij de keuze voor een asynchroon communicatie middel zit er tijd tussen de vraag en het antwoord. Dat kan van invloed zijn op de beleving en de ervaring van zowel coach als deelnemer.

5. Inhoud CooL: einddoelstellingen

Het CooL-programma werkt met zogenaamde einddoelstellingen voor de deelnemers. De einddoelstellingen omschrijven op welke vragen deelnemers, na het doorlopen van het CooL-programma, zelfstandig een antwoord moeten kunnen geven. Deze einddoelstellingen zijn geformuleerd rondom de thema’s:

 • Doelen en motivatie
 • Aspecten van een gezonde leefstijl
 • (Blijvende) gedragsverandering
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Sociale context

Het is niet zo dat deelnemers na afloop worden getoetst op deze einddoelstellingen, wel is het zo dat jij als uitvoerder moet kunnen aantonen dat je aan al deze einddoelstellingen hebt gewerkt gedurende de twee jaar dat het CooL-programma duurt. Ze moeten dus duidelijk te herleiden zijn uit de inhoud van het programma. Hieronder kun je het overzicht van de einddoelstellingen van CooL downloaden.

De einddoelstellingen zijn vertaald naar werkzame elementen voor het CooL-programma. Deze werkzame elementen, zeg maar de bouwstenen van CooL, geven de theoretische onderbouwing voor de effectiviteit van het CooL-programma. Zolang je zorgt dat de werkzame elementen behouden blijven in jouw uitwerking van het programma, kun je vasthouden dat het CooL-programma “doet wat het moet doen”.

Werkzame elementen

Lees dit document over de werkzame elementen van een GLI: RIVM_2019_Werkzame_elementen_GLIDownload

OPDRACHT 4: Welke drie opvallende punten filter jij uit het document van het RIVM?

OPDRACHT 5: Omschrijf in je eigen woorden wat een werkzaam element is in een leefstijlprogramma.


6. Jouw leefstijlketen

Als leefstijlcoach werk je met het CooL-programma altijd in een keten van zorgverleners. Hoe ziet jouw leefstijlketen eruit? In onderstaande schema zie je in elk geval een aantal cruciale partners die voor elke leefstijlcoach relevant zijn. Het lastige is dat de keten voor elke gemeente en elke doelgroep er anders uitziet.

OPDRACHT 6: Breng gedetailleerd je eigen leefstijlketen in kaart! Wie zijn er belangrijk voor jou en wie zijn belangrijk voor jouw deelnemers in jouw rol als CooL-leefstijlcoach? Beschrijf dit niet in algemene termen maar ga echt op zoek naar de juiste naam bij de betreffende rol.

We bespreken een aantal voorbeelden tijdens de eerste lesdag.


7. (Digitale) Energizers

Een van de opdrachten voor dagdeel 1 van de CooL Tweedaagse is het voorbereiden van een (digitale) energizer. Wat is een energizer?

Een energizer is een kleine opdracht die zorgt voor afwisseling in de les, voor het losmaken van energie, voor een kort beweegmoment en/of voor het richten van de aandacht. Het doel van een energizer is ook vooral dat het leuk is. Dat er even een moment is van plezier maken met elkaar.

En wat is dan een digitale energizer? Een digitale energizer is een variant van een kleine plezier-makende opdracht die je weliswaar op afstand maar live kunt doen met een groep deelnemers via videobellen.

Aan welke voorwaarden moet de energizer voldoen?

 • De energizer duurt 2-5 minuten.
 • Iedereen kan meedoen – je hebt als deelnemer dus geen voorbereiding of materiaal nodig.
 • Afhankelijk van de sessie die je volgt bereid je een digitale of een fysieke energizer voor: je voert hem uit tijdens de trainingsdag. Kijk of je je energizer (eventueel met kleine wijzigingen) op beide wijzen kan uitvoeren.
 • Je mag eventueel je scherm delen met een audio- of videobestand ter ondersteuning.

Een tip: maak het niet te ingewikkeld! Een eenvoudige vrolijke energizer is meer dan genoeg. Het gaat vaak meer om hoe jij als begeleider de energizer neerzet en wat je uitstraalt dan om de daadwerkelijke energizer zelf. Ter inspiratie een kort filmpje met drie online energizers als voorbeeld.

Ter inspiratie een filmpje over online energizers!

Let op: voor één van de energizers uit het filmpje is een voorbereidende handeling nodig (opsturen van een koelkast foto) en die is dus niet geschikt voor onze CooL Tweedaagse!

Nog een tip: de CooL deelnemers ervaren vaak geen plezier in bewegen en zien ook niet altijd de mogelijkheid om bewegen meer te integreren in hun dagelijkse leven. Binnen de CooL groepssessies zijn energizers daarom ideaal om deelnemers heel laagdrempelig een klein en leuk beweegmoment te laten ervaren.

Voor het uitwerken van je energizer kun je dit format gebruiken: Format-_Energizer-CooL

OPDRACHT 7: werk een (digitale) energizer uit volgens het bijgevoegde format. Je mag een nieuwe energizer bedenken maar je mag ook een bestaande energizer aanleveren met een “persoonlijke twist” erin. Wees voorbereid om tijdens één van de twee lesdagen jouw energizer daadwerkelijk te geven.


8. Spelregels online training (enkel relevant als je deze training online volgt)

Binnenkort volgt de eerste online lesdag van deze CooL Tweedaagse. Een online lesdag is wezenlijk anders dan een fysieke lesdag en om deze goed te laten verlopen is het belangrijk om de volgende spelregels in acht te nemen:

 • Alle deelnemers hebben de camera aan en de microfoon op mute.
 • Eventuele vragen aan de docenten stel je via de chat; de docenten antwoorden ofwel via de chat ofwel in de online sessie zelf.
 • De docent geeft aan als een mondelinge vraag of toelichting van een deelnemer gewenst is en zal de betreffende deelnemer uitnodigen de microfoon te “unmuten”.
 • Ga bij voorkeur niet tussentijds uit de les: er is voldoende ruimte in het programma ingebouwd voor korte koffie- dan wel toiletpauzes.
 • Als je tussentijds de verbinding verliest, log dan opnieuw aan met de oorspronkelijke uitnodigingslink; de docenten zullen je weer toegang geven tot de lesomgeving.
 • Aan het begin van de les zullen we ook nog kort wat meer uitleg geven over de belangrijkste functionaliteiten zoals chatten en handopsteken.

9. Klaar voor de opdrachten!

Je hebt nu alle voorbereidende lesstof van lesdag 1 gehad en je bent klaar voor de opdrachten! Tussen de lesstof door heb je de opdrachten 1 t/m 7 al zien staan. Klik hieronder in de balk op de Opdrachten en upload je bestand met de uitwerkingen. Zorg dat je uitgewerkte opdrachten uiterlijk 2 lesdagen voor de start van je eerste lesdag in het systeem zijn geupload.

Let op: je kunt slechts 1x de opdrachten aanleveren! Zorg dus dat je je definitieve versie aanlevert.

Denk daarbij aan het volgende:

 • Werk alle opdrachten uit in 1 bestand.
 • Gebruik een word-bestand (.doc of .docx).
 • Vermeld je eigen naam in de bestandsnaam.