Praatplaat CooL

5 juli 2023 | Algemeen

Waarom ontwikkeld?

CooL-coach Eva van der Sande heeft in het kader van haar master Healthy Ageing Professional onderzoek gedaan naar redenen van uitval binnen CooL en naar mogelijkheden om dit te voorkomen. In het onderzoek kwamen de volgende oorzaken van uitval naar boven:

  • Verwijzers die onvoldoende op te hoogte zijn van de inhoud van CooL en de werkwijze van de CooL-coach.
  • Deelnemers die onvoldoende worden gescreend op hun behoefte aan psychosociale ondersteuning, hun intrinsieke motivatie, hun vermogen tot zelfmanagement en zelfreflectie.
  • Deelnemers die onvoldoende geïnformeerd aan CooL beginnen.
  • Onrealistische verwachting van de deelnemers over het gewenste resultaat en de benodigde inspanning om het resultaat te  bereiken met als gevolg  minder of ongemotiveerde deelnemers en meer uitval.

Uit mogelijke oplossingen om uitval tegen te gaan, bleek een CooL-praatplaat het beste aan te sluiten bij de praktijk.

Wat is de CooL-praatplaat?

De CooL-praatplaat is een afbeelding waarover de deelnemer met de verwijzer of de CooL-coach in gesprek kan over CooL: hoe ziet het programma eruit? Wat kun je verwachten als deelnemer? En wat verwacht de coach van jou? De afbeelding ondersteunt in de communicatie en geeft kernachtig de belangrijkste elementen van CooL weer.

Waarom zou je de praatplaat gebruiken?

  • Het voorkomt dat je gaat “zenden” als CooL-coach in de uitleg over het programma, maar nodigt juist uit tot een gesprek over en weer en stimuleert daarmee interactie.
  • Het geeft flexibiliteit en regie aan de deelnemer in de volgorde waarin de verschillende elementen van CooL aan bod komen in het gesprek.
  • Het maakt verwachtingen over en weer makkelijk(er) bespreekbaar zowel aan het begin van het traject als tijdens het lopende traject.
  • De afbeelding  versterkt de boodschap die jij wil geven als coach en kan ondersteunend zijn voor visueel ingestelde mensen en of mensen met een lagere geletterdheid of begripsvermogen.
  • Het biedt overzicht en structuur, het is makkelijker om ter plekke het ‘’grote plaatje’’ te zien in plaats van een optelsom van een aantal losse elementen.

Wat zijn aandachtspunten in het gebruik van de praatplaat?

De praatplaat ondersteunt een eenduidige boodschap van POH, huisarts en coach op voorwaarde dat deze partijen zich de boodschap achter de praatplaat voldoende eigen hebben gemaakt. Deze boodschap is terug te vinden in de korte en bondige legenda bij de praatplaat. Voor de leefstijlcoach is er in het besloten deel van de kennisbank ook een uitgebreidere uitleg bij de praatplaat beschikbaar (https://leefstijlinterventies.nl/kennisbank/cool-praktisch/handig-in-de-uitvoering/🔒uitgebreide-legenda-cool-praatplaat/)

Hebben jullie ook een afdruk van de praatplaat?

Op dit moment is de CooL praatplaat als download beschikbaar op het publieke gedeelte van de website. Alleen de uitgebreide legenda voor de CooL-coach staat in het besloten gedeelte.

We willen het uitdelen van de praatplaat makkelijk maken d.m.v. afscheurblokken die zowel door de verwijzer als de coach gebruikt kunnen worden. Zodra deze afscheurblokken beschikbaar zijn, zullen we jullie daarover informeren.

Kan ik meer uitleg krijgen over de CooL praatplaat?

Dat kan inderdaad! Op dinsdag 12 september van 9:00-10:00 houden Ester en Nicole een vragenuurtje over de CooL Praatplaat. Wil jij graag meer tekst en uitleg over de toepassing van de CooL Praatplaat? Of heb je een vraag over de praatplaat? Schrijf je dan hier in!

Let op: je moet eerst ingelogd zijn om je in te tekenen op een vragenuurtje.

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: