Een aantal vragen aan het Zorginstituut

14 februari 2024 | Algemeen

We hebben Janka Kahlman van het Zorginstituut benaderd met een aantal vragen rondom de eigen bijdrage voor deelnemers aan CooL.

Wat is de reden/achtergrond dat er geen eigen bijdrage mag worden gevraagd voor zorg die uit basiszorg bekostigd wordt?
Janka: “De GLI valt onder het basispakket aan verzekerde zorg. Het basispakket moet voor iedereen toegankelijk zijn. Een eigen bijdrage werpt een drempel op die niet wenselijk is. De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage gevraagd kan worden en hoe hoog die eigen bijdrage is. Dit is wettelijke geregeld. Er geldt geen eigen bijdrage voor GLI’s: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/eigen-bijdrage-zvw.
Ook betalen verzekerden geen eigen risico voor het volgen van een GLI-programma:(https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/eigen-risico-zvw).

Zijn er ook uitzonderingen op deze regel?
Janka: “Ja, die kan je terugvinden op de website van de Rijksoverheid: Wanneer betaal ik een eigen bijdrage voor zorg? | Rijksoverheid.nl

Wie ziet erop toe dat er inderdaad geen eigen bijdrage wordt gevraagd?
Janka: “Het vragen van een eigen bijdrage voor het volgen van een erkend GLI-programma is niet toegestaan op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg. Het is dus de eigen verantwoordelijkheid van zorgverleners om niet onrechtmatig te handelen jegens verzekerden. Verzekerden aan wie toch een eigen bijdrage wordt gevraagd kunnen hiervan een melding doen bij de NZa. (https://www.nza.nl/contact/meldpunt)

En wat zijn mogelijke consequenties als zorgverleners dit wel doen?
Janka: “De NZa onderzoekt de zorgaanbieders waarover zij signalen hebben ontvangen. Dit kan ertoe leiden dat de NZa formele maatregelen oplegt, zoals een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete.”

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: