Betrokkenheid

14 februari 2024 | Algemeen

Einddoelstellingen, werkzame elementen en werkvormen

Betrokkenheid is een belangrijk thema binnen CooL en dat maakt dan ook dat er einddoelstellingen op dit aspect zijn geformuleerd. Betrokkenheid is een breed begrip; het gaat over de deelnemer en zijn of haar traject maar ook over de deelnemer en de groep/de coach. In het CooL Logic Model vind je de uitwerking van de einddoelstellingen op betrokkenheid: duidelijkheid over de rolverdeling tussen deelnemer en coach en verbinding tussen de deelnemers onderling: https://leefstijlinterventies.nl/kennisbank/onderzoek/cool-logic-model/%F0%9F%94%92cool-logic-model-betrokkenheid/

Nu weet je waar je naar toe moet werken als coach maar hóe doe je dat dan? Daarvoor kun je werkzame elementen in het programma toevoegen. Binnen CooL zijn er niet minder dan zes werkzame elementen geformuleerd (W2.1-W2.6) die bijdragen aan betrokkenheid, denk  bijvoorbeeld aan samen leren, het delen van ervaringen, het stimuleren van zelf-monitoring. Hier vind je een uitwerking van alles zes de werkzame elementen met daarbij praktische voorbeelden: https://leefstijlinterventies.nl/kennisbank/onderzoek/cool-logic-model/%F0%9F%94%92werkzame-elementen-betrokkenheid/

Als je in de kennisbank zoekt op de bijbehorende nummers (W2.1- W2.6) dan vind je ook alle werkvormen die dat werkzaam element in zich hebben. Recent hebben we bijvoorbeeld een nieuwe werkvorm opgesteld met de titel: ‘Een CooL-contract met jezelf (deelnemer)’ (nummer 78). Deze werkvorm kan een bijdrage leveren aan de betrokkenheid van je deelnemer bij zijn/haar eigen traject, bij de coach en bij de groep.

No-show voorkomen

Eerder schreven we al een artikel over het voorkomen van uitval en hoe om te gaan met no-show. De tips die we toen gaven vinden wij nog steeds de moeite waard maar oordeel vooral zelf: https://leefstijlinterventies.nl/tips-rondom-het-voorkomen-van-uitval/ 

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: