Spotlight on Paul Schoof

15 februari 2024 | Algemeen

Paul Schoof werkt als psychosociaal therapeut, hypnotherapeut en leefstijlcoach in zijn eigen praktijk Prismij. Daar geeft hij onder andere het CooL-programma. Naast het werk in zijn praktijk is hij ook leertherapeut voor studenten en Buitengewoon Trouwambtenaar.

Paul besteedt veel aandacht aan betrokkenheid. We stelden hem een aantal vragen hierover:

Hoe verhoog jij de betrokkenheid/commitment van je deelnemers?
“Ik plan, wanneer ik een nieuwe groep start, alle groepsbijeenkomsten voor twee jaar en stuur mijn CooL- deelnemers voordat ze aan het traject starten deze data. Daarnaast nodig ik de deelnemers ruim een week voor elke bijeenkomst nogmaals uit en dan herhaal ik de opdracht die ik tijdens de vorige groepsbijeenkomst heb gegeven. Ook stuur ik de deelnemers waarvan ik merk dat ze het vaak vergeten of die niet zo gecommitteerd zijn, vooraf een berichtje met daarin de boodschap dat ik wel op ze reken.

Ik start mijn bijeenkomst met, zoals ik het noem, ‘Stimulantia’. We starten dan met delen wat er goed gaat. Ik probeer zoveel mogelijk te focussen op wat er goed gaat. Tijdens de groepsbijeenkomsten laat ik de deelnemers vaak in kleine groepjes aan het werk gaan. Ik wijs er dan op dat men hier niet alleen voor zijn of haar eigen verhaal komt, maar dat het belangrijk is om naar elkaar te luisteren en door te vragen. Het valt me altijd op dat de deelnemers vaak geneigd zijn over zichzelf te willen praten, terwijl het voor de groepsbinding heel goed is om ook open te staan voor het verhaal van een ander.

Na afloop van de bijeenkomst deel ik mijn presentatie met alle deelnemers van de groep, ook met degene die niet aanwezig waren. Soms zitten daar opdrachten of bijvoorbeeld een quiz in, die ik dan de deelnemers die er niet waren aanraad om zelfstandig thuis nog te doen.

Ik denk dat het programma valt of staat met verwachtingsmanagement. Het is belangrijk om tijdens de intake al goed de verwachtingen van de deelnemer te peilen en om te kijken of deze aansluiten bij het CooL-programma.” (redactie: De CooL Praatplaat kan hierbij behulpzaam zijn).

Wat is de waarde van betrokkenheid van deelnemers bij CooL? Wat kan het brengen?
“Mijn doel is dat ik mensen ondersteun in het bereiken van hun doelen. Als mijn deelnemers meer betrokken zijn bij het programma en daardoor hun doelen gedeeltelijk of helemaal behalen dan is het traject geslaagd en ben ik als coach tevreden. Dit is wat mij motiveert als coach.”

Hoe ziet een betrokken deelnemer eruit? Wat doet hij wel en wat niet?
“Ik merk dat deelnemers die echt betrokken zijn, de huiswerkopdrachten ook consequent doen en zij blijven dat ook doen gedurende het hele traject. Ook zoeken zij daarnaast nog allerlei hulpmiddelen zoals werk- of kennisboeken. Deze deelnemers verdiepen zich echt in leefstijl gerelateerde onderwerpen en gaan van daaruit ook actie ondernemen.

Mijn credo is een dag niet bewogen is een dag niet geleefd. Ik laat mijn deelnemers een dashboard invullen en zie vaak bij betrokken deelnemers dat ze 200% meer zijn gaan bewegen, het is bij hen meer dan verdubbeld. Deze deelnemers geven vaak ook aan dat bewegen hen veel gebracht heeft. De deelnemers die vaak letterlijk in beweging zijn gekomen zijn vaak het meest betrokken bij en tijdens het programma.”

Wat zijn de eerste tekenen dat een deelnemer afhaakt of niet meer betrokken is?
“Te laat komen, maar ook laat afzeggen en de reden niet delen waarom ze er niet zijn, zijn vaak de eerste tekenen. Ik probeer dan alsnog de reden te achterlaten en aan te geven dat deelname aan het programma niet geheel vrijblijvend is.

Soms zijn er deelnemers die het zelf aangeven tijdens individuele gesprekken. Ze geven dan vaak aan dat het programma niet is wat ze ervan verwacht hadden. Dit kan ook een teken zijn dat een deelnemer gaat afhaken.

Er zijn ook deelnemers die alles tegenspreken en alleen maar contra geluiden geven. Ze geven vaak aan er geen zin in te hebben of het niet te kunnen. Dit zijn ook vaak de deelnemers die stoppen met het programma of hun doelen niet behalen.”

Welke rol heb je als coach in de betrokkenheid van deelnemers?
“Ik denk dat het belangrijk is dat je veel verbinding voelt met je deelnemer. Ik vraag altijd tijdens het intakegesprek of de deelnemer voldoende een match voelt met mij. Indien dit niet het geval is kan de deelnemer starten bij een collega. Een deelnemer doet het natuurlijk niet voor mij, maar een groot gedeelte van de motivatie of betrokkenheid komt voort uit het op je gemak voelen bij de coach. Ze moeten geen last van me hebben, anders gaat het niet werken. We moeten wel twee jaar samen aan de slag.

Daarnaast wil ik mijn deelnemers graag helpen bij het bereiken van hun doelen en zet me daar 120% voor in tijdens de groepsbijeenkomsten en de individuele gesprekken. Tijdens CooL probeer ik dat open, betrokken en in verbinding met mijn deelnemers te doen.”

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: