Tips rondom het voorkomen van uitval

4 april 2023 | Algemeen

Het gebeurt soms dat deelnemers uitvallen tijdens het CooL-programma. Het liefst wil je uitval voorkomen. Soms is er sprake van overmacht, een verhuizing of een verandering in iemands gezondheid. Het komt ook voor dat een deelnemer toch niet zo gemotiveerd is als je dacht, dat iemand andere verwachtingen heeft van het CooL-programma of dat een deelnemer het resultaat vindt tegenvallen. Hoe kun je vroegtijdige uitval verminderen? Expertisecentrum Leefstijlinterventies geeft een aantal tips.

  • Bespreek vooraf verwachtingen over en weer: wat kunnen deelnemers verwachten als ze van start gaan met CooL, wat verwacht jij van de deelnemers? Gebruik de CooL-praatplaat om dit gesprek te voeren. En realiseer je ook dat verwijzers hierin een rol spelen, als zij goed weten wat CooL wel en wat het niet is, dan kunnen ze ook de juiste deelnemers verwijzen.
  • Calculeer een bepaalde mate van uitval in. Start dus met een voldoende grote groep, ons advies is rond de 12 deelnemers.
  • Zorg voor plezier! Veranderen wordt vaak gezien als moeizaam en zwaar, maar het kan ook luchtig en leuk zijn. Er mag (veel) gelachen worden tijdens de sessies.
  • Hou aandacht voor verbondenheid binnen de groep: denk aan de inzet van buddies, het stimuleren tot eigen initiatieven naast CooL sessies, zorg voor veel werkvormen in groepjes, initieer challenges en/of stel een app-groep in.
  • Vier alle successen, hoe klein ze ook zijn.
  • Geef aandacht aan terugval. Het is niet de vraag óf maar wanneer er terugval plaats vindt: wees er dus op tijd bij en zorg dat de deelnemers voorbereid zijn.
  • Neem de tijd om een terugvalpreventieplan op te stellen met je deelnemers.
  • Valt er een deelnemer uit? Bespreek het met de groep, laat liefst de deelnemer zelf (via de app) aangeven waarom hij/zij uitvalt en geef ruimte aan de groep om gevoelens en gedachten te delen.

Welke tools zijn er in de kennisbank beschikbaar om uitval te voorkomen?

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: