Vraag van de maand: Ik denk dat mijn CooL-deelnemers meer gemotiveerd zijn als ze een eigen bijdrage moeten betalen. Mag ik dat in gang zetten?

14 februari 2024 | Algemeen

Waarschijnlijk ervaar je zelf wel vaker dat als je ergens eerder voor betaald hebt je meer geneigd bent om te gaan, ook al heb je op het moment zelf weinig zin. Denk bijvoorbeeld aan je sportschoolanbonnement of een groupon- of social deal actie. Het is dan ook niet vreemd dat we regelmatig de vraag krijgen van CooL-uitvoerders of ze een eigen bijdrage mogen vragen aan hun deelnemers om zo hun motivatie te verhogen.


Dit is in Nederland echter niet toegestaan voor vormen van zorg waarbij is vastgesteld dat er geen wettelijke eigen bijdrage is. De GLI valt onder zorg waar dit voor geldt.
Dit artikel van de NZa gaat hierover, hier lees je ook dat andere redenen waarom zorgaanbieders een eigen bijdrage zouden willen vragen (bijvoorbeeld ontoereikende contractering met zorgverzekeraars of tegemoetkoming in stijgende energie- of materiaalkosten) niet zijn toegestaan. Dit geldt overigens ook voor het laten vooruitbetalen van een bedrag dat wordt terugbetaald zodra de deelnemer het programma heeft afgerond.

Realiseer je ook dat in Nederland gezondheidsinterventies niet alleen gelanceerd worden om de populatie als geheel gezonder te maken, maar dat daarnaast ook gekeken wordt of een interventie bijdraagt aan het verkleinen van de oneerlijke gezondheidskloof tussen deelnemers uit de hogere en lagere sociaaleconomische klasse. Het laten betalen van een eigen bijdrage zou die kloof alleen maar groter maken: mensen met weinig middelen zouden dan een drempel ervaren om überhaupt aan de GLI deel te nemen.

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: