Persbericht i.v.m. nieuwe wetenschappelijke publicatie

1 februari 2024 | Algemeen

“Outcomes of the combined lifestyle intervention CooL during COVID-19: a descriptive case series study”

Amersfoort, 1 februari 2024

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

De Gecombineerde Leefstijlinterventie is een traject voor mensen met obesitas of overgewicht. Het doel van de GLI is een gezondere leefstijl voor de deelnemers door begeleiding bij voeding, beweging en gedrag met als uiteindelijk resultaat gewichtsverlies en een betere kwaliteit van leven.  Sinds 2019 wordt de GLI onder voorwaarden vergoed door de basisverzekering zonder dat het eigen risico wordt aangesproken.

CooL

CooL is een GLI en staat voor Coaching op Leefstijl met als centrale thema’s voeding, beweging, slaap en persoonlijke balans. CooL wordt uitgevoerd door één persoon, de CooL-coach. De CooL-coach steunt de deelnemer in het halen van persoonlijke doelen. Tijdens het traject is de deelnemer aan zet en heeft de CooL-coach een ondersteunende rol. CooL heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een sterk wetenschappelijk onderbouwde GLI met een landelijk dekkend netwerk van CooL-coaches[1]. Op dit moment volgen 6 op de 10 GLI-deelnemers het CooL programma[2].

Expertisecentrum Leefstijlinterventies (ELI)

CooL wordt beheerd door ELI, dat in 2018 opgericht is door Nicole Philippens en Ester Janssen. Ester en Nicole hebben in 2014 aan de wieg gestaan van CooL, ze hebben  CooL ontwikkeld en verschillende jaren zelf uitgevoerd. Het RIVM heeft CooL in 2018 erkend als effectieve interventie, sinds 2023 is de erkenning een niveau verhoogd naar goede tekenen van effectiviteit gebaseerd op doorlopend wetenschappelijk onderzoek. Recent is nieuw onderzoek naar de effecten van CooL gepubliceerd in BMC Public Health met daarin de resultaten van in totaal 1824 deelnemers: “Outcomes of the combined lifestyle intervention CooL during COVID-19: a descriptive case series study”.

Doelen van het onderzoek

  1. Hoofddoel is het onderzoeken van de effecten van CooL op de deelnemers tussen intake (nulmeting) en vervolgmeting na acht maanden op de uitkomstmaten antropometrie, controle en ondersteuning, fysieke activiteit, aandacht voor voeding, alcoholgebruik, roken, ervaren fitheid, slaap en stress.
  2. Deelname aan CooL heeft tijdens de COVID-19-pandemie plaats gevonden. Een aanvullend doel is het onderzoeken van het verschil in effecten op de CooL-deelnemers als gevolg van de beperkingen en onzekerheden tijdens de pandemie.

Resultaten van het onderzoek

  1. Na acht maanden waren op alle uitkomstmaten verbeteringen zichtbaar, met uitzondering van sociale steun en roken. Op gewicht (0,57), middelomtrek (0,50) en ervaren gezondheid (0,50) werden de grootste effectgroottes gevonden. De effectgroottes zijn weergegeven in Cohen’s d. Veranderingen in gedrag lieten kleine tot grote effectgroottes zien, met de grootste effectgroottes op de aandacht voor voeding (d.w.z. aandacht voor de maaltijdsamenstelling (0,43), bewustzijn voor de hoeveelheden voedsel (0,58) en aandacht tijdens consumeren (0,39)).
  2. De uitkomsten van deelnemers vóór COVID-19 versus tijdens COVID-19 lieten verschillen zien op het gebied van zelfbeheersing, zittijd en waargenomen fitheid. Op alle overige uitkomstmaten waren er geen verschillen tussen deelnemers voor COVID-19 versus tijdens COVID-19.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat kleine veranderingen in leefstijlgedrag samengaan met een grote positieve verandering in ervaren gezondheid en uitkomsten op gezondheid, in lijn met de principes van leefstijlcoaching. Bovendien heeft deelname aan CooL de deelnemers mogelijk beschermd tegen ongezonder gedrag tijdens de COVID-19 pandemie.

Infographic

Om de informatie makkelijk te ontsluiten is een Nederlandstalige infographic gemaakt met daarin een samenvatting van het wetenschappelijk onderzoek.

Noot voor de redactie

Wil je meer weten over het CooL programma of over andere wetenschappelijke publicaties? Of zou je graag een oud-deelnemer van CooL of een CooL-coach spreken? Neem dan contact op met Nicole of Ester via in**@le*******************.nl.

[1] Coaching on Lifestyle (CooL): background on the intervention and data collection https://doi.org/10.17605/OSF.IO/FER7T

[2] RIVM; Monitor gecombineerde leefstijl interventie 2023

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: