Met welke doel gaan deelnemers van start met CooL?

24 januari 2024 | Algemeen

We ontvangen dagelijks nieuwe CooL-resultaatmetingen in onze data-mailbox. En daar zijn we heel blij mee! Dat geeft ons de mogelijkheid om grote en kleine onderzoeken naar CooL te blijven doen. Een vraag die ons recent bezig hield is: met welke doel gaan deelnemers eigenlijk van start als ze met CooL beginnen? CooL is een GLI, maar betekent dat ook dat deelnemers starten met alleen het doel om gewicht te verliezen? Of zijn er nog andere redenen om deel te nemen aan CooL? Sinds de laatste versie van de resultaatmeting stellen we deze vraag bij de intake en kunnen de deelnemers kiezen uit een aantal standaardantwoorden (zoals gewichtsverlies, meer bewegen, gezonder eten). Ook kunnen ze kiezen voor het antwoord ‘overig’ en daarbij een nadere toelichting geven.

In de aangeleverde data over 2022 en 2023 van ruim 400 deelnemers, zien we het volgende:

•    72% van deze deelnemers geeft 1 specifiek doel op,
•    18% geeft 2 of 3 doelen op,
•    7% geeft 4 of meer doelen op,
•    3% geeft geen enkele doelstelling op.

Veruit de meeste deelnemers (64%) geven gewichtsverlies als doel op. Meer energie (25%) wordt daarna het meest genoemd. Gezonder eten (16%), meer bewegen of sporten (13%), minder stress of meer ontspannen (10%), meer slapen (5%) en werken aan persoonlijke ontwikkeling (4%) volgen dan in het rijtje.

Als mensen gewichtsverlies als doel op geven, dan is dat in 2/3e van de gevallen het enige doel. Als er een combinatie wordt gemaakt met een ander doel dan is meer energie favoriet (23%) met daarnaast gezonder eten (13%), meer bewegen (12%) en minder stress (11%).

Samenvattend is de conclusie dat veel deelnemers naast gewichtsverlies ook doelen stellen op een specifiek leefstijlthema zoals energie, bewegen of stressmanagement. Het gebruik van de CooL-praatplaat kan helpen om de doelen van je deelnemer duidelijk te krijgen. De praatplaat laat in één oogopslag zien dat leefstijl veel meer omvat dan alleen gewichtsverlies. Gebruik de CooL-praatplaat dan ook aan het begin van het traject, maar zeker ook tijdens de looptijd van het programma. 

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: