Keigezond Limburg helpt kinderen met overgewicht

12 april 2022 | Algemeen

Begin maart lanceerde de Limburgse GGD’s, ziekenhuizen, huisartszorggroepen, zorgverzekeraars en andere stakeholders de netwerkaanpak Keigezond Limburg: een nieuwe samenwerkingsvorm waarin kinderen in de breedste zin worden begeleid naar een gezond gewicht. De kinderleefstijlcoach maakt ook deel uit van deze aanpak.

GGD’s streven landelijk een zo gezond mogelijke leefomgeving van kinderen na. Omdat dit voor kinderen met overgewicht niet voldoende is, startte er vanuit ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ door het land verspreid enkele proeftuinen. Zo ook in het Maastricht UMC, waar het project ‘Your Coach Next Door’ werd opgetuigd: een aanpak waarbij niet alleen naar de leefomgeving wordt gekeken, maar ook naar de leefstijl en het sociale domein. Dat project bleek succesvol en werd uitgebreid naar de hele provincie Limburg: Keigezond Limburg. “We willen kinderen en hun gezinnen meer kennis en regie laten nemen over hun eigen leefstijl”, vertelt GGD-programmacoördinator Jorn van Harwegen.

Centrale zorgverlener
Kinderen met een verhoogd gezondheids gerelateerd gewichtsrisico komen bij een centrale zorgverlener terecht. Deze ontfermt zich over kind en gezin en brengt in kaart wat er allemaal speelt en waar er eventueel eerst aan gewerkt moet worden voordat er überhaupt over een gezonde leefstijl gesproken wordt. Van Harwegen: “Denk aan schulden, pesten of een onstabiele thuissituatie. Daarna wordt een van onze kinderleefstijlcoaches ingeschakeld die het kind en gezin twee jaar begeleiden. Tot slot volgt een laatste module met terugvalpreventie.” In totaal krijgen het kind en gezin ongeveer drie jaar begeleiding.

Celina Graham is een van de centrale zorgverleners. Zij kan een kinderleefstijl coach inschakelen, indien ouders hier behoefte aan hebben. “Wij als centrale zorgverleners begeleiden het gezin, dit is maatwerk en afgestemd op de behoefte van ouder en kind. Samen kijken we naar wat er goed gaat en of er nog dingen met betrekking tot voeding, beweging en gedrag veranderd kunnen worden, die een gezonde levensstijl bevorderen. Ik schakel een kinderleefstijlcoach in als er echt meer behoefte is aan extra ondersteuning in het gezin.”

Kinderleefstijlcoach
In tegenstelling tot de centrale zorgverlener kan de kinderleefstijlcoach er voor kiezen om ook thuis bij het kind af te spreken. Graham: “Die kan dan bijvoorbeeld met het kind en het gezin een keer samen koken of naar de supermarkt gaan. In Maastricht zijn wijken met een lage SES. De kinderleefstijlcoaches werken daar met pictogrammen op de koelkast zodat het makkelijker is om een gezonde keuze voor snacks te maken. In de puberleeftijd valt het op dat kinderen vaker onregelmatig of helemaal niks eten op school. Dan maken we afspraken over regelmatig eten en kiezen voor gezonde tussendoortjes. De hele begeleiding gaat vanuit de wens van het kind en het gezin.”

Voordat de kinderleefstijlcoach wordt ingeschakeld heeft de centrale zorgverlener eerst uitgesloten of er geen medische oorzaken zijn van het overgewicht. Indien nodig wordt een kind daarvoor verwezen naar de tweede lijn. Graham is blij dat ze met Keigezond Limburg kinderen en hun ouders nu écht iets kunnen bieden. “Het is zo mooi als je hoort dat ze met het hele gezin hun best doen en afvallen. Ik zeg altijd tegen de kinderen: nu ben je nog jong en kun je nog wat veranderen.”

Kinder-GLI
De pilot van Keigezond Limburg omvat de hele provincie. Van Harwegen: “Het is echt een samenwerking tussen veel partijen. Vier ziekenhuizen, de vier huisartszorggroepen, de GGD’s, gemeenten, de zorgverzekeraars CZ en VGZ en ga zo maar door. Door dit zo breed gedragen neer te zetten, hopen we dat dit traject – inclusief de inzet van de kinderleefstijlcoach – in de basisverzekering komt. Dat was eerst per 1 januari 2023 gepland maar dat wordt een jaar uitgesteld. Op basis van de ervaringen van de implementatie van de volwassenen GLI willen we meer voorbereidingstijd creëren om de implementatie van de ‘kinder-GLI’ beter te laten verlopen met als doel dat kinderen en gezinnen daar uiteindelijk van profiteren.”

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: