Pilot met aangepaste GLI CooL op Maat

9 mei 2023 | Algemeen

Sinds eind vorig jaar is, in samenwerking met CZ en zorggroep Meditta, de CooL op Maat pilot gestart. In deze pilot volgen deelnemers een aangepast individueel CooL-programma omdat ze niet in staat zijn om deel te nemen in een groep. Er is ruimte om 100 deelnemers te includeren en de pilot duurt twee jaar. Wat houdt CooL op Maat in en wat kunnen CooL-coaches in de toekomst verwachten van deze nieuwe variant van de GLI?

De zorggroep Meditta en zorgverzekeraar CZ hadden samen met Ester en Nicole van Expertisecentrum Leefstijlinterventies overleg over wat ze zouden kunnen doen om het CooL-programma ook toegankelijk te maken voor mensen die niet in groepen kunnen meedraaien. Dat resulteerde in de pilot CooL op Maat, waarbij deelnemers alleen individuele sessies volgen. In totaal zijn dat, naast een intake van 1 uur, 20 coachgesprekken van een half uur in twee jaar tijd. Projectmedewerker zorginnovatie Linda Creemers van Meditta is nauw bij het project betrokken in regio Limburg. “We zijn verheugd dat we deze pilot in onze regio kunnen starten en ook een doelgroep benaderen die nu vaak buiten de boot valt wat betreft deelname aan de GLI. In overleg met samenwerkingspartner CZ is besloten dat de pilot binnen de financiering van de GLI moet passen. Daarom hebben Ester en Nicole gepuzzeld hoe we het aantal contactmomenten goed kunnen verdelen, zodat coaches binnen het budget en de beschikbare tijd toch optimaal de deelnemers kunnen begeleiden.”

Inclusiecriteria

De deelnemers die in de pilot geïncludeerd worden zijn mensen voor wie het lastig is om in groepen functioneren en waarbij deelname in groepsverband gedragsverandering in de weg staat. “Denk aan mensen die een CVA hebben gehad, met autisme of een angststoornis of niet-aangeboren hersenletsel”, vertelt Creemers. “Het gaat dus níet om mensen die gewoon liever een individueel traject willen. Er volgt ook altijd een triagemoment tussen leefstijlcoach en de praktijkondersteuner of huisarts voordat patiënten kunnen deelnemen, om te kijken of zij geschikte kandidaten zijn voor de pilot. En anderstaligen worden ook niet geïncludeerd in de pilot, zij zouden bijvoorbeeld in Engelstalige of anderstalige groepen goed kunnen meedoen.”

Er zijn nu zes huisartsenpraktijken én zes leefstijlcoaches die meewerken aan de pilot. Creemers: “We hebben speciaal gekozen om te starten met een kleine groep coaches die veel ervaring met CooL hebben, zodat we laagdrempelig met elkaar kunnen overleggen. Inmiddels zijn er 20 deelnemers geïncludeerd. Dat gaat nog wel moeizaam, waardoor we meer huisartsenpraktijken gaan benaderen. Daarnaast werken we veel samen met zorggroep Huisartsen OZL voor de GLI en zij gaan vanaf nu ook deelnemen, zodat we sneller aan de 100 deelnemers zitten.”

Doel van de pilot

Het doel van de pilot is kijken of dit de juiste aanpak is voor deze specifieke doelgroep die buiten de boot valt in een groepsprogramma. “De resultaten worden vergeleken ten opzichte van de landelijke cijfers van CooL”, vertelt Creemers. “Ester en Nicole gaan kijken naar wie er allemaal wel of niet in de doelgroep vallen en of deze variant van CooL in de basisverzekering past voor de uitzonderingsgevallen die geen groepsprogramma kunnen volgen. Het kan best zijn dat het aantal gesprekken waarvoor nu budget is, uiteindelijk te weinig blijkt te zijn voor deze complexere doelgroep. De deelnemende coaches spreken hun zorgen daar al over uit maar of dat echt zo is, kunnen we pas zeggen als we de eerste tussentijdse resultaten weten en na afloop van de pilot.”

Om de verwachtingen van CooL-coaches die graag de GLI individueel aanbieden te temperen: voorlopig zal CooL op Maat nog niet in de basisverzekering zitten. Creemers: “Ook moet je écht affiniteit hebben met deze andere doelgroep én competenties in huis hebben om de begeleiding te doen. Het zal dus niet voor alle coaches weggelegd zijn.”

Kortom, CooL op Maat zal voor een specifieke groep beschikbaar komen maar is natuurlijk een prachtige kans om de GLI voor een grotere groep mensen mogelijk te maken. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies zal alle CooL-coaches in de nieuwsbrief op de hoogte houden over de ontwikkelingen van CooL op Maat.

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: