Onderzoek over uitval bij CooL

8 februari 2022 | Algemeen

Afgelopen zomer heb ik mijn accreditatie tot leefstijlcoach behaald en begin maart start ik met mijn eigen CooL-groep bij de organisatie ‘fysiotherapie Achtse Barrier’. Daarnaast ben ik momenteel bezig met de hbo-master ‘healthy ageing professional’ op de Fontys Sporthogeschool. Dit studiejaar staat in het teken van het doen van een innovatie onderzoek.

Mijn onderzoek richt ik op de vroegtijdige uitval van deelnemers tijdens het CooL-programma. Uitval tijdens het programma heeft nadelige gevolgen voor zowel de deelnemer zelf, zijn groepsgenoten en voor de leefstijlcoach. Ik ben benieuwd naar de oorzaken van vroegtijdige uitval van deelnemers en hoe dit getackeld zou kunnen worden. Ik wil hiervoor graag data gaan verzamelen bij verschillende CooL-leefstijlcoaches en heb daarom de samenwerking gezocht met het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

In de eerste fase van onderzoek, de probleemanalyse, ben ik benieuwd naar de cijfers van uitval bij verschillende leefstijlcoaches die zij zien bij de groepen. Ook wil ik inzicht krijgen in wat verschillende leefstijlcoaches als veelvoorkomende oorzaken zien van vroegtijdige uitval van deelnemers tijdens het CooL-programma en welke mogelijke ideeën/oplossingen er al gebruikt worden of leven om dit te voorkomen/aan te pakken.

Om antwoord op bovenstaande vragen te krijgen wil ik graag onderzoek doen bij tien leefstijlcoaches. Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten en interviews. De vragenlijsten worden via google formulieren verstuurd per mail. Interviews vinden online via zoom plaats. Bij goedkeuring worden de interviews opgenomen. Deze opnames worden alleen voor het onderzoek gebruikt en door niemand anders beluisterd. De geschatte tijdsinvestering om een bijdrage te leveren aan de data verzameling bedraagt 2 keer 45 min verspreid over 6 maanden. 

De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gedeeld met de leefstijlcoaches die hebben deelgenomen. Ook zal er een samenvatting van de belangrijkste bevindingen verspreid worden via het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

Aan welke voorwaarde moeten de leefstijlcoaches voldoen:

  • De leefstijlcoach voert minimaal 8 maanden het CooL-programma of Healthy life-programma uit.
  • De leefstijlcoach heeft minimaal 5 CooL-groepen begeleid. Het mogen lopende groepen zijn of reeds afgeronde groepen.
  • De leefstijlcoach werkt zelfstandig of in een organisatie.

Mocht je als leefstijlcoach interesse hebben in deelname aan het innovatie onderzoek en voldoen aan bovenstaande inclusiecriteria dan hoor ik dat erg graag. Je kan je interesse kenbaar maken op onderstaande mail adres. Bij overige vragen mag je altijd bellen naar het onderstaande telefoonnummer.

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de gegevens die worden verzameld. Data wordt alleen voor het onderzoek toegepast. Betrokken partijen die anoniem inzicht in de opgehaalde data kunnen verkrijgen zijn de beoordelaars van het onderzoek op de Fontys Sporthogeschool, het Expertisecentrum Leefstijlinterventies en de organisatie gezondheidscentrum de Achtse Barrier als opdrachtgever van dit innovatie- onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Eva van de Sande

Mailadres: e.*************@st*****.nl
Telefoonnummer: 0620221995

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: