RIVM-erkenning CooL-MiGuide GLI naar een hoger niveau! 

3 april 2024 | Algemeen

Geplaatst: 3 april 2024

Vorige week ontvingen wij bericht van het RIVM dat de digitale CooL-MiGuide GLI op een hoger niveau is erkend, namelijk op eerste tekenen van effectiviteit. Wij zijn erg blij met deze stap voorwaarts. Het betekent dat er naast het reguliere CooL-programma nu ook een effectieve digitale CooL-MiGuide variant is erkend voor vergoeding uit de basisverzekering. Het verschil tussen beide varianten is dat in het reguliere CooL-programma alle sessies fysiek worden aangeboden en dat binnen de CooL-MiGuide variant de sessies online worden aangeboden in combinatie met de inzet van de MiGuide Actief app en de online leeromgeving MiGuide Leren. Wat betekent dit nu voor CooL en voor de CooL-coaches? We hebben Arjen Huizinga, directeur van MiGuide en uitvoerder van de digitale CooL-MiGuide GLI hierover bevraagd en tegelijk een aantal vragen aan Ester en Nicole (interventie-eigenaren van de CooL GLI en CooL-MiGuide GLI) gesteld.

We starten met een aantal vragen aan Arjen.

Arjen, in september vorig jaar werd CooL-MiGuide al door het RIVM erkend op het niveau goed onderbouwd. Wat verandert er nu voor jullie nu CooL-MiGuide een hoger erkenningsniveau heeft gekregen?

Dit is fantastisch nieuws voor deelnemers. Het betekent dat de digitale CooL-MiGuide GLI voor meer deelnemers bereikbaar wordt. Daarnaast is dit een mooie erkenning voor ons harde werken en een mooie uitkomst van de samenwerking tussen ELI en MiGuide. In het veld waarin we zitten zal er wel veel veranderen; er is nu een digitale variant van de GLI die in heel Nederland aangeboden kan worden. 

Wat is de grootste meerwaarde van CooL-MiGuide?

De grootste meerwaarde zit op een aantal vlakken:

  • De CooL-MiGuide GLI geeft verwijzers de mogelijkheid om deelnemers naast een fysieke GLI nu ook een digitale GLI aan te bieden. Hiermee ondersteunen we het leefstijlgesprek in de spreekkamer en maken we de GLI bereikbaar voor een grotere groep mensen.
  • Door de inzet van de MiGuide Actief app en de online leeromgeving MiGuide Leren creëren we meer leer- en coachingsmomenten. Dat heeft een positief effect op de betrokkenheid, de resultaten en de tevredenheid van onze deelnemers.
  • Het is een logisch geheel: onze middelen zijn volledig in lijn met CooL en afgestemd op de doelgroep, waardoor de interventie versterkt wordt.
  • We hebben momenteel een team van ruim 30 professionals die iedere dag werken aan CooL-MiGuide en de verdere doorontwikkeling daarvan. 

Welke doelgroep verwachten jullie te kunnen begeleiden met deze digitale variant?

Met de CooL-MiGuide GLI bereiken we niet alleen de bestaande doelgroep maar ook nieuwe groepen die tot dusverre met de fysieke GLI’s niet bereikt werden. Uit onderzoek blijkt dat er een groep is die een voorkeur heeft voor online aanbod ten opzichte van fysiek aanbod. Deze mensen zijn gemiddeld wat jonger, hebben veelal een baan en een gezin, zijn digitaal vaardig en middelbaar geschoold.

Daarnaast kunnen we groepen met bepaalde kenmerken (bijvoorbeeld ziektespecifiek, cultuursensitief of op basis van leeftijd) bij elkaar zetten doordat we landelijke instroom hebben. We hebben nu groepen met Turkse deelnemers, groepen voor mensen met monogenetische obesitas en wij kijken naar andere doelgroepen waarbij een homogene groepssamenstelling een positief effect kan hebben op de deelnemers en/of de resultaten. 

Welke kansen zien jullie voor CooL-coaches?

  • We hebben geen wachtlijst en iedere maand starten we meerdere groepen op verschillende tijdstippen. Ook in de avonden.
  • We zijn aan het groeien, dus we verwachten dat we zeer regelmatig uitbreiding van het team nodig hebben. Er komen de komende jaren dus meerdere kansen voor coaches met een aantal jaar ervaring met fysieke CooL groepen die zich bij ons willen aansluiten. Deze samenwerking kan op verschillende manieren plaatsvinden. 

Wat is jullie plan om de CooL-MiGuide GLI landelijk beschikbaar te stellen en waar kunnen geïnteresseerde deelnemers, verwijzers, zorggroepen en coaches zich melden?

We willen zo snel mogelijk een landelijk bereik realiseren zodat deelnemers uit heel Nederland de keuze hebben tussen een fysieke en digitale GLI. We zien namelijk bij onze eerste 1.000 deelnemers dat er echt een groep is waarvoor deze digitale variant een uitkomst is. Het vergroten van de landelijke beschikbaarheid bereiken we door intensief samen te werken met lokale GLI–aanbieders, huisartsen, ziekenhuizen en zorggroepen. Zo willen we de toegang tot de GLI verbeteren voor iedereen die hiervoor in aanmerking komt en die de wens heeft om deel te nemen. Hier gaan we nu verder mee aan de slag! Coaches die hier meer over willen weten zijn altijd welkom voor een verkennend gesprek. Stuur mij dan gerust een mail (ar************@mi*****.nl)!


Tegelijk hebben we ook een aantal vragen aan Ester en Nicole gesteld. 

Nicole en Ester, wat maakt dat jullie in zee zijn gegaan met MiGuide?

In coronatijd hebben we gezien dat veel coaches succesvol geswitcht zijn naar online sessies, dat wakkerde bij ons de wens aan om ook de mogelijkheden van een online CooL-programma te onderzoeken. Echter na afloop van de pandemie moesten we weer terug naar de vorm van de interventie zoals die was onderzocht en erkend door het RIVM: CooL regulier met fysieke sessies. MiGuide heeft vanaf het begin de afstemming met ons gezocht, ze hadden in coronatijd al behoorlijk veel ervaring opgedaan met het aanbieden van CooL op digitale wijze met inzet van een goed werkende (en onderzochte) app en bijbehorende leeromgeving die naadloos aansluit bij onze CooL-visie. Dit heeft erin geresulteerd dat wij samen zijn gaan onderzoeken hoe een verdere samenwerking vorm kon krijgen en wat ervoor nodig was om de digitale CooL-MiGuide GLI erkend te krijgen op het juiste niveau. Er bleek met name behoefte aan onderzoeksdata en die was gelukkig voorhanden omdat MiGuide vanaf de start de CooL-resultaatmeting had bijgehouden voor al haar deelnemers.

Waarom hebben jullie gekozen voor de digitale CooL variant gekoppeld aan (alleen) MiGuide?

De kracht van CooL-MiGuide zit niet zozeer in het ‘simpel’ vervangen van de fysieke sessies door online sessies, maar ook door het op juiste wijze vervangen van bepaalde werkzame elementen die wegvallen op het moment dat je als coach je groep niet fysiek voor je hebt zitten. CooL-MiGuide heeft dat ondervangen door de inzet van extra tools (de MiGuide  Actief app,  de online leeromgeving MiGuide Leren en de community) en meer aandacht voor de werkzame elementen die door het digitale contact minder aan bod komen in de sessies. Je kunt je voorstellen dat de realisatie van de digitale CooL voor beide partijen een flinke investering is geweest op meerdere fronten. Door de keuze van één uitvoerder, die reeds aantoonbaar goede resultaten had laten zien, konden en kunnen we snel schakelen, een kwalitatief sterke interventie borgen en tegelijk ook continuïteit van de interventie bieden.

In hoeverre verwachten jullie dat CooL-MiGuide gaat “bijten” met CooL regulier?

De keuze uit verschillende GLI’s in Nederland heeft wat ons betreft veel meerwaarde omdat de deelnemer zo bewust kan kiezen welke GLI het best aansluit bij zijn behoeften en verwachtingen. We zien de CooL-MiGuide GLI dan ook als een verrijking van het GLI-portfolio. Deelnemers die niet kunnen of willen deelnemen aan een fysieke GLI, bijvoorbeeld omdat hun werk- of privéomstandigheden dat niet toelaten, krijgen nu een alternatief aangeboden waardoor ze mogelijk wel kiezen om te starten. Daarnaast zijn er potentiële deelnemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om de GLI in het Nederlands te volgen: de CooL-MiGuide GLI biedt de mogelijkheid om regio overstijgende groepen samen te stellen en de GLI in de moedertaal aan te bieden.

Er is nog maar een fractie van het aantal volwassenen dat voldoet aan de inclusiecriteria gestart met een GLI en gezien de toename van mensen met obesitas en overgewicht in Nederland wordt het potentieel aantal deelnemers alleen nog maar groter. We zien daarnaast ook dat niet iedereen zich aangesproken voelt tot het huidige aanbod van de GLI’s. We hopen dat we met deze digitale GLI weer meer mensen op de voor hun best passende wijze kunnen steunen naar een gezondere leefstijl.

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: