Terugblik op Congres NAV

15 april 2024 | Algemeen

Op 26 maart hebben Nicole en Ester als spreker deelgenomen aan het voorjaarssymposium van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen waarbij de GLI als thema centraal stond. Een 50-tal geïnteresseerde leden luisterden naar de presentatie van Ester en Nicole over de GLI en over CooL. Daarnaast waren er boeiende presentaties van Annemien Haveman over de ontwikkelingen binnen de SLIMMER GLI, van Hanno Pijl over verbeteringen bij de implementatie van de GLI en van Pim Assendelft over onderzoek onder verwijzers naar de GLI. Een aantal belangrijke inzichten uit deze presentaties:

  • De huisarts is formeel de verwijzer, maar het zijn de praktijkondersteuners die de deelnemers regelmatig zien en tijd hebben om het gesprek over de GLI aan te gaan. Huisartsen moeten geïnformeerd zijn, maar het belangrijkste is dat zij toestemming geven aan de praktijkondersteuners om onder hun verantwoordelijkheid deelnemers door te verwijzen.
  • De leefstijlcoach is voor velen nog steeds onbekend (en dus vaak ook onbemind). Met name persoonlijk contact tussen verwijzer en leefstijlcoach kan daar verandering in brengen zodat de verwijzer weet naar wie hij deelnemers doorverwijst. 
  • (Oud) deelnemers zijn je beste ambassadeurs. Laat je deelnemer dus zoveel mogelijk zelf de terugkoppeling naar de huisarts en praktijkondersteuner doen, hun verhalen zijn vaak heel overtuigend en van toegevoegde waarde. 
  • Huisartsen vinden het vaak niet makkelijk om het over leefstijl te hebben in de spreekkamer. Het voelt voor sommigen van hen vaak als ‘falen’ om chronische patiënten, die ze vaak al jaren in behandeling hebben, te moeten melden dat ze zelf regie moeten nemen over hun leefstijl. Met het wijzen van deelnemers op hun eigen verantwoordelijkheid verandert de rol van de huisarts aanzienlijk en niet iedereen kan die stap even makkelijk maken. 
  • Positief is dat uit onderzoek blijkt dat deelnemers/patiënten zelf aangeven dat ze graag in gesprek willen met leefstijlcoaches. De leefstijlcoach wordt daarin vaker benoemd dan overige zorgprofessionals. Het is te verwachten dat deze mondige patiënten ook een beweging in gang zullen brengen in de spreekkamer.  

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: