Spotlight on Petra Beurskens

17 april 2024 | Algemeen, Nieuwsbrief

Petra is promovendus bij Universiteit Maastricht, werkzaam bij Arbo Unie en richt zich als onderzoeker op medewerkers met nachtdienst. 

Op welke doelgroep richten jullie je met CooL?

Op medewerkers met nachtdienst en dan met name de zogenaamde blue-collar (productie/fabrieks-)medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat bij ploegendienst medewerkers (waaronder ook nachtdienst)  het percentage obesitas groter is dan het landelijk gemiddelde. Dus de noodzaak is hoger. En de praktijkopgeleide productiemedewerkers lijken lagere gezondheidsvaardigheden te hebben. 

Wat maakt CooL geschikt voor deze doelgroep? / Welke elementen binnen/van CooL zorgen dat het goed past voor deze doelgroep?

In tegenstelling tot de andere erkende GLI’s is CooL juist zo geschikt hiervoor vanwege de opzet als open interventie. Dit betekent dat we  speelruimte hebben om de inhoud aan te passen aan de doelgroep. Dat hebben we gedaan, waarbij wel aan de voorwaarden wordt vastgehouden dat de deelnemers aan de einddoelstellingen van het programma kunnen voldoen. Ook is CooL geschikt voor lage SES.

Daarnaast vinden we het fijn dat een stukje positieve gezondheid er in terug komt en gaan we de eerste 3 maanden met wekelijkse beweeglessen aan de slag. 

Welke specifieke behoefte geldt voor deze doelgroep op het gebied van leefstijl en gedragsverandering? Welke toevoegingen heb je gedaan aan CooL voor deze doelgroep?

We hebben van te voren een uitgebreide behoeftepeiling (needs assessment) gedaan bij de doelgroep, maar ook bij leefstijlcoaches. Uit de interviews met de beoogde doelgroep bleek dat de kennis over voeding in de nacht onvoldoende is. Een gezonde voeding overdag geldt niet per definitie voor de nacht: om overgewicht te voorkomen is het belangrijk om te weten wat je ‘s nachts eet en op welke momenten. Ze hebben meer inzicht nodig over: “ook al ben je zelf aan het werk, je spijsverteringsstelsel wil wel slapen. Dus bij inname van suikers, gaat jouw insuline niet gelijk aan de slag, met alle gevolgen van dien”. Ook de invloed van slaap en specifieker, het doen van powernaps tijdens en na de diensten krijgt focus. 

Uit de behoeftepeiling bij de leefstijlcoaches bleek dat die kennis onvoldoende was, we hebben daarom in februari van dit jaar een training “CooL in de nacht” verzorgd. De getrainde leefstijlcoaches passen de opgedane kennis toe op de inhoud van de bijeenkomsten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan details, als de titel van een groepsbijeenkomst,  bijvoorbeeld Sessie  “Hoe gezond is jouw weekend?” sluit niet goed aan als iemand door de week enkele dagen vrij heeft en in het weekend weer werkt volgens rooster. 

In het kader van promotie onderzoek naar het effect van zo’n toegespitste GLI (GLI@Work) willen we per bedrijf een groep vol krijgen. 

Daarnaast hebben we enkele praktische punten meer toegespitst op deze groep medewerkers:

  • zo blijkt het tijdstip van de bijeenkomsten van belang te zijn, wij hebben er voor gekozen om deze begin van de middag te houden. Dan is de ochtenddienst klaar, de middagdienst nog niet begonnen en de nachtdienst uitgeslapen.  Dit voorkomt teveel afwezigheid, en dat maakt de kans op uitval of lager effect kleiner. 
  • Ook geven we de CooL sessies incompany, in een ruimte bij het bedrijf. Dan hoeven ze niet ver te reizen en kunnen ze makkelijk voor of na het werk aansluiten.
  • Ze zitten alleen met collega’s/gelijkgestemden met ploegendienst/nachtdienst in een groep. Het idee is dat ze elkaars problemen goed aanvoelen, elkaars buddy kunnen zijn, wat versterkend kan werken.

Een derde aanpassing is de instroom: om te voorkomen dat mensen lang op een wachtlijst staan, maken we gebruik van het “Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek” (PAGO ofwel PMO) dat een bedrijf verplicht is om aan te bieden en waarbij vaak ook een health check wordt gedaan (zoals BMI, buikomvang, bloeddruk, glucose). Je “vangt” zo meer mensen in een korte tijd. En je kunt het ijzer smeden als het heet is, door bij het vitaliteitsgesprek over de medische resultaten de bereidheid voor deelname aan de GLI te polsen. 

Een laatste aanpassing, buiten CooL, is dat we willen dat het bedrijf ook iets doet, dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De werkgever dient gelijktijdig te zorgen voor een Leefstijl Ondersteunende Werkomgeving (LOWO). Wat dat is, kan per bedrijf  verschillend zijn. Bijvoorbeeld aanbieden van gezonde soepen in de nacht, maar ook verminderen van werkstress of te hoge fysieke belasting. 

Het promotie onderzoek zal uitwijzen of deze opzet tot resultaten leidt. 

Hoe is dit gefinancierd?

De behoeftepeiling, ontwikkeling en training Cool in de nacht zijn gefinancierd door Arbo Unie. Het niet verzekerde deel, zoals de extra beweeglessen en bijvoorbeeld uit te reiken werkboeken, betaalt de werkgever. Ook stelt de werkgever de ruimte voor de sessies ter beschikking  (de leefstijlcoach hoeft dus geen huur te betalen).

Het idee was ook, dat de werkgever deelnemers financiert die preventief mee doen, wel met een BMI>25 maar (nog) geen comorbiditeit. Dit bleek achteraf niet nodig, omdat een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of suikerziekte ook als inclusiecriterium geldt bij een BMI tussen 25 en 30.  En het werken in nachtdienst heeft volgens de Gezondheidsraad deze verhoogde risico’s. Ook de vernieuwde richtlijn PON noemt nu nachtdienst als belangrijke factor die kan bijdragen aan overgewicht. 

Welke afstemming is er met ELI geweest zodat de aanpassingen binnen de kaders van CooL blijven? 

Bij de eerste ideeën is overleg geweest met de CooL-eigenaren, bij de periode  van ontwikkeling en de opzet van de training zijn zij steeds geïnformeerd en hebben ze waar nodig feedback gegeven. Verder heeft de onderzoeker (zelf geen leefstijlcoach) de startinstructie gevolgd. 

Welke ervaringen heb je tot nu toe met CooL en deze doelgroep?

We zijn bij het eerste bedrijf pas net gestart. Bij het tweede bedrijf gaat de CooL-coach in april starten met de eerste groepssessie. Dus we hebben alleen nog ervaring met de manier van instroom, die ons leert dat bij een bedrijf met bijvoorbeeld 200-300 medewerkers met nachtdienst, voldoende animo is om een groep te starten. We hopen dat de eerste ervaringen van de deelnemers zich rondspreken en we later bij dezelfde bedrijven nog een tweede groep kunnen starten.

Wat wil je andere CooL-coaches meegeven die ook met een specifieke doelgroep aan de slag willen?

Doe van te voren een behoeftepeiling bij de doelgroep. Zo bleek bijvoorbeeld bij een bedrijf dat de aanwezigheid van een leidinggevende in dezelfde groep wel eens een belemmering kon zijn. Daar kun je dan rekening mee houden. En verder zou ik zeggen: volg onze ontwikkelingen en ervaringen, die we zullen publiceren. 

Waar kunnen geïnteresseerde CooL-coaches zich eventueel melden als ze ook met een vergelijkbare doelgroep van start willen?

Petra Beurskens, promovendus bij Universiteit Maastricht en werkzaam bij Arbo Unie. Pe*************@ar******.nl

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: