Publicatie jaarrapportage GLI Monitor

27 november 2023 | Algemeen

Amersfoort, november 2023

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI duurt twee jaar en bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. Het doel van een gecombineerde leefstijlinterventie is om deelnemers te begeleiden naar een duurzame verandering van leefstijlgedrag, leidend tot een betere kwaliteit van leven en gewichtsverlies. CooL is een van de erkende GLI’s in Nederland. CooL gaat uit van het huidige patroon van de deelnemer en legt de regie bij de deelnemer zowel in tempo, doelstellingen als acties.

Het RIVM monitort de landelijke implementatie van de GLI-programma’s via de GLI-monitor in opdracht van VWS. Deze GLI-monitor maakt gebruik van landelijke (zorg)declaratiegegevens via Vektis en van gegevens uit het GLI-register. Het GLI-register is een online dataverzameling. GLI-uitvoerders worden uitgenodigd om gegevens en resultaten over GLI-deelnemers op te nemen in het GLI-register. 

De GLI-monitor laat een grote verbetering in relatief korte tijd zien op kwaliteit van leven: een toename van 7,5 punt op een schaal van 0 tot 100. Daarnaast verliezen deelnemers gemiddeld 4 kg van hun gewicht na 1 jaar behandelfase. Percentueel gezien is het gemiddelde verlies aan gewicht en buikomvang na deze behandelfase respectievelijk 3,6% en 3,7%. De behandelfase varieert afhankelijk van de GLI tussen 8 maanden en 1 jaar. 

Wanneer kun je spreken van een succes?

Voorafgaand aan de landelijke implementatie van de GLI zijn er geen afkappunten bepaald die aangeven wanneer de GLI-programma’s succesvol zijn, of in andere woorden: bij welke gezondheidsveranderingen er van een succesvolle GLI gesproken kan worden. In de herziene richtlijn overgewicht en obesitas voor volwassenen worden twee definities beschreven voor de klinische relevantie van gewichtsverlies. De eerste definitie stelt 5% gewichtsverlies na één jaar behandeling als norm, voortkomend uit de grenswaarde om tot klinisch relevante gezondheidswinst te komen. Bij deze afname treden er gunstige veranderingen op in hypertensie, cardiovasculair risico en diabetes. De tweede definitie stelt dat bij de chronisch progressieve ziekte obesitas een gewichtsverlies van minder dan 5 procent of gewichtsstabilisatie ook al beschouwd wordt als een vooruitgang met positieve gezondheidseffecten. Volgens deze tweede definitie zijn de huidige GLI-programma’s, in termen van gewichtsverlies, zeer succesvol.

Naast deze klinische kijk op gewichtsverlies, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat kwaliteit van leven een belangrijke uitkomstmaat is gelieerd aan een verbetering van eigen effectiviteit, mentaal functioneren en gemoedstoestand (Karlsen, 2013). De praktijk van CooL laat zien dat het sec streven naar gezondheidswinst niet per se overeenkomt met de doelstellingen van de deelnemers: zij streven veelal naar een verhoogde kwaliteit van leven, naast gewichtsverlies. Getuige ook onderstaande interviews met twee oud-deelnemers van CooL.

Hoe ervaren deelnemers CooL?

‘Ik ben een ander mens geworden.’ Lees het verhaal van Norbert Essink.

‘Bewustwording was de sleutel.’ Lees het verhaal van Esther.

‘Hier was ik zo blij mee, dit had zoveel meer effect dan belerende opmerkingen.’ Lees het verhaal van Ton.


Meer weten over CooL?

Neem dan contact op met Nicole of Ester via in**@le*******************.nl


De Jaarrapportage GLI monitor lezen?

https://www.rivm.nl/publicaties/jaarrapportage-monitor-gecombineerde-leefstijl-interventie-GLI-2023


Referenties 

1.         Van Rinsum C, Gerards S, Rutten G, Philippens N, Janssen E, Winkens B, et al. The Coaching on Lifestyle (CooL) Intervention for Overweight and Obesity: A Longitudinal Study into Participants’ Lifestyle Changes. International journal of environmental research and public health. 2018;15(4).

2.              Philippens N, Janssen E, Verjans-Janssen S, Kremers S, Crutzen R. HealthyLIFE, a Combined Lifestyle Intervention for Overweight and Obese Adults: A Descriptive Case Series Study. International journal of environmental research and public health. 2021;18(22):11861.

3.              Janssen E, Philippens N, Kremers S, Crutzen R. The combined lifestyle intervention CooL in times of COVID-19: a descriptive case series study. Research Square 2023: [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2593810/v1].

4.              Philippens N, Janssen E, Kremers S, Crutzen R. Keep it CooL! Results of a two-year CooL-intervention: a descriptive case series study. medRxiv. 2023:2023.06.15.23291479.

NIEUWS

Ik meld mij aan voor de CooL Nieuwsbrief voor professionals: