Heb je een vraag?

INFO: CooL declareren

Waarom lopen de declaratietermijnen niet gelijk met de termijn van basis/onderhoud bij CooL?

De NZa heeft een gemene deler genomen voor de declaratie van de GLI en daarin niet alleen naar CooL maar ook naar andere GLI’s gekeken. De NZa heeft daarop gekozen om te werken met twee tarieven die grofweg overeenkomen met de intensiteit van de uitgevoerde prestaties: een hoger tarief in het intensieve eerste (basis) deel en een lager tarief in het tweede (onderhouden) deel.

Het uitgangspunt is dat een deelnemer het hele programma doorloopt: zowel basis- als onderhoudsprogramma. Daarmee maakt het dan ook niet uit dat de declaratie in kwartalen niet precies gelijk loopt met CooL.

Mocht een deelnemer onverhoopt toch afhaken na het basisprogramma, dan kan het voor jou als uitvoerder ongunstig uitpakken als je precies binnen de termijn van 8 maanden bent gebleven. Overigens is het niet belangrijk om heel precies op de 8 maanden aan te sturen. We kijken daarin niet op een week (of een maand) maar het is wel de bedoeling dat in het onderhoudsdeel meer tijd tussen de sessies is ingepland dan in het basisdeel.

Een mogelijke oplossing om toch een 4e kwartaal te kunnen declareren met een deelnemer die afhaakt na het basisprogramma, zou je het eindgesprek – uiteraard in overleg met de deelnemer – wat later kunnen inplannen zodat dit net in het laatste kwartaal valt.


Wat zijn de declaratiesregels als een deelnemer tussentijds van zorgverzekeraar wijzigt?

Bij tussentijdse wijziging in zorgverzekeraar declareert de verzekerde voor het betreffende kwartaal bij de nieuwe verzekeraar tegen het met die verzekeraar overeengekomen tarief en onder die voorwaarden.
Let op: Als die nieuwe verzekeraar geen contract heeft gesloten met de aanbieder (en verzekerde heeft een naturapolis) dan geldt dus een vergoeding conform de afspraken m.b.t. ongecontracteerde zorg. Het is aan de verzekerde om goed op te letten wanneer hij overstapt, welke zorgaanbieders door de nieuwe verzekeraar zijn gecontracteerd.

Kan ik zelf als leefstijlcoach declareren bij de zorgverzekeraars?

Contractering loopt bij in principe via zorggroepen (samenwerkingsverband van eerstelijnszorg per regio). Dit betekent dat zorggroep en zorgverzekeraar het contract aangaan en dat jij als geregistreerd leefstijlcoach, als onderaannemer een contract krijgt met de zorggroep. Je declareert dan niet als zelfstandig leefstijlcoach maar via de zorggroep.

Als in jouw regio de zorggroep de GLI niet heeft gecontracteerd, dan bieden veel zorgverzekeraars de mogelijkheid om op individuele basis te contracteren. Dit betekent dat je met alle individuele zorgverzekeraars een contract zult moeten aangaan. Ons advies is om in elk geval bij de preferente zorgverzekeraar in jouw regio te beginnen.

 


Inhoudsopgave